หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 49

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 49

 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “การบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 49

มุ่งสู่ความรู้ระดับมืออาชีพ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เรียนรู้การบริหารจัดการ “คน” ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่องค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
  • แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน
  • การบริหารผลการปฏิบัติงาน
  • การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
  • การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
  • การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
  • กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เรียนจบรับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 7-22 มีนาคม 2566 (2-3 วัน/สัปดาห์)​

ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 18.00 – 21.00 น.​
และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
Virtual Class : Zoom
ค่าธรรมเนียมอบรม 18,900 บาท​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-893-7286