หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ให้ความใว้วางใจและเลือกใช้บริการห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร
เป็นสถานที่จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ติดต่อ : นางสาวสายชล วังบุญคง
โทรศัพท์ 1303 ต่อ 203 มือถือ 089-674-5333
Email : coe marketing@coe.or.th