หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศการไฟฟ้านครหลวงเรื่องการจ่ายไฟฟ้าใต้ดิน