หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการสภาวิศวกรเนื่องในวันสงกรานต์

แจ้งวันหยุดทำการสภาวิศวกรเนื่องในวันสงกรานต์

วันหยุดทำการสภาวิศวกรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 13-17 เมษายน 2566
(วันที่ 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ให้บริการสมาชิกผ่านระบบ ONLINE)
สมาชิกสามารถรับบริการผ่านระบบ Online 24 ชม.