หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 4 หัวข้อ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 4 หัวข้อ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 2. การจัดระบบเอกสาร การส่งออกและนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร และพ.ร.บ. ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท ( วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียน ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM) 3. INCOTERMS 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องรู้ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.0 0 น. โดยการเรียน ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 4. เจาะลึกภาษีอากรในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากร การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสีย หรือเสียไม่ครบ และการใช้สิทธิโต้แย้ง ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)