หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69

วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน