หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ และตรวจความพร้อมที่ทำการใหม่ของสมาคมฯ ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่