หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริษัท China Railway Design Corporation ได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์ที่จะสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรในสาขาดังต่อไปนี้ Civil Engineer, Structure Engineer, Electrical Engineer และ Mechanical Engineer โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวจงวารี มีอ่อน โทรศัพท์ 097-039-2691 หรือ E-mail : Jongware@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก