หน้าหลัก คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย: ความรู้ความชำนาญฯ 17 สาขา

ความรู้ความชำนาญฯ 17 สาขา

ช่องทางการยื่นคำขอรับใบรับรอง ทำอย่างไร

1. เข้าสู่ระบบ COE SERVICE : https://service.coe.or.th/

2. เลือกบริการ สมาชิก – บุคคล

3. เลือก การขึ้นทะเบียนใบรับรอง 17 สาขา

4. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสาร

5. รอผลการพิจารณาประมาณ 30 วันทำการ

***(ติดตามสถานะต่างๆ ได้ที่ระบบ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1303 หรือ 086-369-6020

หมายเหตุ : เอกสารไม่ต้องจัดส่งฉบับจริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิศวกร

อัตราค่าธรรมเนียม

ระดับวิศวกร

: ค่าทดสอบความรู้ ครั้งละ 1,500 บาท

: ค่าใบรับรองความรู้ความชำนาญ ฉบับละ 1,000 บาท

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

: ค่าทดสอบความรู้ ครั้งละ 1,500 บาท

: ค่าใบรับรองความรู้ความชำนาญ ฉบับละ 3,000 บาท

ใบรับรองมีอายุกี่ปี

ใบรับรองมีอายุ 5 ปี

หากผลงานผ่านจะต้องทดสอบความรู้ด้วยวิธีการใด

ระดับวิศวกร

: ทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

ระดับวิศวกรวิชาชีพ

: ทดสอบความรู้ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ใบรับรองจัดส่งให้ช่องทางใด

ใบรับรองฯ เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง