สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

วันและเวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์
office 08.00-17.00 น.
counter 08.30-16.00 น.
ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์ ตาม ประกาศวันหยุดสภาวิศวกร
(เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สมาชิกสามารถรับบริการต่างๆผ่านระบบ Online)

ติดต่อสภาวิศวกร

สภาวิศวกร 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สายด่วน 1303 โทรสาร 0-2935-6695 , 0-2935-6697

487/1 Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Ramkhamhaeng Road, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310
Tel. 1303 Fax 0-2935-6695 , 0-2935-6697

facebook fanpage: https://www.facebook.com/coethailand (@coethailand)
Line Official ID: @coethai

E-mail สำหรับติดต่อ

ฝ่ายบริหาร coemeeting@coe.or.th
ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต license@coe.or.th
  -งานจัดสอบสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร test.pe@coe.or.th
  -งานจัดสอบภาคีวิศวกรพิเศษ test.spe@coe.or.th
  -งานจัดสอบภาคี exam@coe.or.th
  -งานติดตามสมาชิก coor.li@coe.or.th
  -งานอบรมทดสอบความพร้อม train@coe.or.th
ฝ่ายคลัง coe.acc@coe.or.th
  -งานจัดซื้อ purchase@coe.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ it@coe.or.th
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ education@coe.or.th
  -การรับรองปริญญา develop@coe.or.th
  -งานมาตรฐานการศึกษา การประกอบวิชาชีพ และCPD cpdadmin@coe.or.th
ฝ่ายต่างประเทศ foreignaffairs@coe.or.th
สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ legal@coe.or.th
ฝ่ายอาคารสถานที่ info@coe.or.th
ฝ่ายสื่อสารองค์กร pr@coe.or.th
  -งานสัมมนา seminar@coe.or.th
ร่วมงานกับเรา Download ใบสมัคร และส่งอีเมลล์ มาได้ที่งานบุคคล hr@coe.or.th

แผนที่สำนักงานสภาวิศวกร