COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.1269
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/10/2560
วันที่เริ่มใช้ 26/02/2563
วันที่หมดอายุ 25/02/2564
ที่อยู่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 02-260-8505
โทรสาร 02-260-8525
E-Mail adm.cs1@ttcl.com
Website www.ttcl.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 291
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/10/2564
ใบรับเรื่อง ปี รายการ จำนวนเงิน
643220313 2564 ขอใบอนุญาตใหม่ นิติบุคคล (หลังหมดอายุ เกิน 60 วัน) 10,000.00 (พิมพ์)