COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.536
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นกล้าพัฒนา
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/03/2551
วันที่เริ่มใช้ 10/03/2552
วันที่หมดอายุ 09/03/2553
ที่อยู่ 238 หมู่ที่ 6
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50210
โทรศัพท์ 053-398-856
โทรสาร 053-343-597
E-Mail b.nattakit@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/03/2552