COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

รายละเอียด นิติบุคคล

เลขที่ใบอนุญาต
นต.564
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มาสเตอร์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ 14/07/2552
วันที่หมดอายุ 13/07/2553
ที่อยู่ 64 ถ.โกสุมรวมใจ
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 0-2573-2857
โทรสาร 0-2574-2440
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 29/09/2552