สำนักงานสภาวิศวกร

487/1 ซอยรามคำแหง 39(เทพลีลา1)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

สายด่วน 1303

http://www.coe.or.th

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

(ทำรายการบน Web site)

ใบแจ้งการชำระ
PAYMENT ADVICE
รายการชำระเงิน  (Ref.2  23122021643220313)
ขอใบอนุญาตใหม่ นิติบุคคล (หลังหมดอายุ เกิน 60 วัน).1269
10,000  บาท
รวม10,000  บาท
 

** โปรดชำระเงินภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน **

- ->- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ส่วนของธนาคาร - - - - - - - - -
สภาวิศวกร


เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธนาคารกรุงเทพ Service Code : COUNCIL/Comp Code : 00905** โปรดชำระเงินภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน **
SERVICE CODE
  ชื่อผู้ชำระเงิน  บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
  รหัสชำระเงิน(Ref.1)   1452
  รหัสอ้างอิง (Ref.2)  23122021643220313
 เงินสด/Cash    10,000  บาท  ค่าธรรมเนียมธนาคาร / Bank Fee    15  บาท  รวมเงินที่ต้องชำระ / Total         10,000  บาท

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in word

 หนึ่งหมื่นบาทถ้วน
ชำระได้ที่เคาร์เตอร์ธนาคาร ตามที่ระบุได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ผู้รับเงิน / Collector
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม เคาน์เตอร์เซอร์วิส 10 บาท ธนาคาร 15 บาท
** สามารถชำระเงินด้วยการสแกน QR-Code หรือ Barcode ผ่าน Application ธนาคาร **