สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

งานอบรมสัมมนาขององค์กรแม่ข่าย CPD

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ค่า PDU องค์กรที่จัด วันที่จัด สถานที่จัด จังหวัด
1 การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร 9 cot 22/12/2564 - 22/12/2564 zoom กรุงเทพมหานคร
2 การวิเคราะห์ต้นทุนของหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน (Life cycle cost Analysis of transformers) 4.5 cot 15/12/2564 - 15/12/2564 zoom กรุงเทพมหานคร
3 เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) 4.5 cot 08/12/2564 - 08/12/2564 zoom กรุงเทพมหานคร
4 เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป(precast concrete) 9 cot 08/12/2564 - 08/12/2564 zoom กรุงเทพมหานคร
5 หลักพื้นฐานของคอนกรีต การประยุกต์ใช้และการพัฒนา รุ่นที่ 2 13.5 thaitca 02/12/2564 - 04/12/2564 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
6 เทคโนโลยีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 4.5 cot 02/12/2564 - 02/12/2564 zoom กรุงเทพมหานคร
7 สมาชิก วสท. 12-2564 10 eit 01/12/2564 - 31/12/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
8 ทฤษฎีและการใช้ประโยชน์จากคอนกรีตเสริมเส้นใยในงานวิศวกรรมโยธา 3.75 thaitca 30/11/2564 - 30/11/2564 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
9 หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิศวกรตรวจสอบความปลอดภัยระบบทำความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 12 TRA 29/11/2564 - 30/11/2564 จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม (Zoom) กรุงเทพมหานคร
10 การออกแบบ ตรวจสอบ และการเลือกวัสดุทนไฟที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล 7 Association of boile 24/11/2564 - 24/11/2564 ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
11 The 2021 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI) 18 EEAAT 20/11/2564 - 22/11/2564 Kantary Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand. นครราชสีมา
12 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 44 15 EEAAT 17/11/2564 - 19/11/2564 โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน (The Impress Nan Hotel) 99 ม.4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน น่าน
13 หลักการทั่วไปของการบริหารสัญญา และความเสี่ยงของงานก่อสร้าง รุ่น 2 (บมจ.เด็มโก้) 9 KMUTT 17/11/2564 - 17/11/2564 บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี
14 การควบคุมคุณภาพคอนกรีตก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงาน รุ่นที่ 2 9 thaitca 12/11/2564 - 13/11/2564 อาคาร วสท. Online Zoom กรุงเทพมหานคร
15 9พ.ย.64สัมมนาเรื่อง "กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า" 2 coe 09/11/2564 - 09/11/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
16 ข้อกฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องในโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ (บมจ.ศุภาลัย) 4.5 KMUTT 09/11/2564 - 09/11/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
17 การสัมมนาออนไลน์ แนวคิดการเลือกใช้ระบบกำแพงกันดินและวิธีการขุดดินสำหรับงานขุดดินลึก ในชั้นดินอ่อน 3 eit 05/11/2564 - 05/11/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom กรุงเทพมหานคร
18 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (Online) 14 eit 04/11/2564 - 05/11/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom กรุงเทพมหานคร
19 การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน 4.5 cot 03/11/2564 - 03/11/2564 โปรเเกรม zoom กรุงเทพมหานคร
20 หลักสูตร Road Safety Audit รุ่นที่ 13 13.5 RATH 03/11/2564 - 05/11/2564 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย นนทบุรี
21 2พ.ย.64สัมมนา เรื่อง "แนะนำการใช้งาน TEMCA Cable & Raceway Application" 2 coe 02/11/2564 - 02/11/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
22 หลักสูตร การควบคุมการก่อสร้างทางหลวงโดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 DOH 01/11/2564 - 31/12/2564  www.doh.go.th กรุงเทพมหานคร
23 สมาชิก วสท. 11-2564 10 eit 01/11/2564 - 30/11/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
24 โครงการอบรมพื้นฐานการปรับสมดุลลมในระบบท่อลม 2.25 eng.up 31/10/2564 - 31/10/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
25 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 12 NIMT 28/10/2564 - 29/10/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
26 27ต.ค.64สัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล” 3 coe 27/10/2564 - 27/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
27 วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (นวัตกรรมการบริหารงานก่อสร้างในยุคดิจิทัล) 9 KMUTT 27/10/2564 - 28/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
28 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 12 NIMT 26/10/2564 - 27/10/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี-แบบออนไลน์ ปทุมธานี
29 26ต.ค.64สัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมี" 2 coe 26/10/2564 - 26/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
30 HVAC Water System Design & Analysis-In House online 4.5 EEC 21/10/2564 - 21/10/2564 40 สถาบันอีอีซี ซอยรามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
31 งานขุดและงานป้องกันดิน 1 CNT 21/10/2564 - 21/10/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
32 นวัตกรรมอาคารในอนาคต 2 BSA 20/10/2564 - 20/10/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
33 19ต.ค.64สัมมนาเรื่อง "สัญญาที่เป็นธรรม : สัญญา FIDIC ทางเลือกที่เหมาะสม" 2 coe 19/10/2564 - 19/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
34 เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน (Design and Construction of MRT Underground Tunnel) รุ่นที่ 4 1.5 ITD 19/10/2564 - 19/10/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
35 การอบรมออนไลน์เรื่อง การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 4.5 eit 18/10/2564 - 18/10/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
36 18 ต.ค.64 สัมมนา "ประกอบวิชาชีพอย่างไร ไม่ให้ถูกลงโทษคดีจรรยาบรรณ" 6 coe 18/10/2564 - 18/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
37 อบรมเรื่อง เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 1 6 eit 16/10/2564 - 16/10/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
38 การอบรมออนไลน์ ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม รุ่นที่ 2 4.5 eit 16/10/2564 - 16/10/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
39 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 5 9 eit 16/10/2564 - 17/10/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
40 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 16 9 eit 16/10/2564 - 17/10/2564 ZOOM ONLINE กรุงเทพมหานคร
41 การออกแบบโปรแกรม HILTI การเลือกใช้น้ำยาเจาะเสียบเหล็ก พุกเหล็ก 1.5 CNT 14/10/2564 - 14/10/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
42 Lithium Ion Battery กับเพลิงไหม้จากรถยนต์ไฟฟ้า 2 BSA 12/10/2564 - 12/10/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
43 12ต.ค.64สัมมนาเรื่อง "อัพเดท! กฎหมายความปลอดภัยใหม่ ที่วิศวกรควรรู้" 2 coe 12/10/2564 - 12/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
44 11 ต.ค.2564 การติดตั้ง Solar บนหลังคา 1.875 Kmutta 11/10/2564 - 11/10/2564 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร
45 การอบรมออนไลน์เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 10 4.5 eit 10/10/2564 - 10/10/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
46 ทบทวนความรู้ สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ 6 eit 09/10/2564 - 09/10/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
47 " โครงการอบรมวิชาชีพวิศวกรระดับสูง " รุ่นที่ 9 36 acat 09/10/2564 - 20/11/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรเเกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
48 อบรมหลักสูตร Slip Form & Mat foundation 3 PPS 08/10/2564 - 08/10/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
49 7ต.ค.64สัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญ วุฒิ และภาคีพิเศษ สาขาเหมืองแร่ งานโลหการ และความปลอดภัยการทำโลหะหลอมเหลว 2 coe 07/10/2564 - 07/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
50 6ต.ค.64สัมมนาการเตรียมความพร้อมเลื่อนระดับสามัญ วุฒิและภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาอุตสาหการ 3 coe 06/10/2564 - 06/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
51 หลักสูตร Road Safety Audit รุ่นที่ 12 27 RATH 06/10/2564 - 08/10/2564 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย นนทบุรี
52 5ต.ค.64 สัมมนา เรื่อง "การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี" 2 coe 05/10/2564 - 05/10/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
53 งานผนังอาคารภายนอก และงานก่อสร้างเฉพาะทาง 1 CNT 05/10/2564 - 05/10/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
54 แบบจำลองทรงกลมกลิ้งสำหรับการป้องกันฟ้าผ่า Rolling Sphere Model for Llightning Protection 3 BSA 05/10/2564 - 05/10/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
55 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้งและท่ออากาศ (SANITARY DRAINAGE AND VENTS)(อ้างอิงตามมาตรฐาน INTERNATIONAL PLUMBING CODE 2021) รุ่นที่ 2 12 eit 02/10/2564 - 03/10/2564 online ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
56 สมาชิก วสท. 10-2564 10 eit 01/10/2564 - 31/10/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
57 การอบรมออนไลน์เรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า 6 eit 01/10/2564 - 01/10/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
58 แนวคิดและการปรับตัวการทำงานโครงการก่อสร้าง (บจก.สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป) 9 KMUTT 01/10/2564 - 22/10/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
59 การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม (Wind Turbine Generation) 1.5 BSA 01/10/2564 - 01/10/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
60 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประชาสัมพันธ์องค์กร Infographic ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รุ่นที่ 1 6 eit 30/09/2564 - 30/09/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
61 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการจัดเตรียมข้อกำหนดและความรู้พื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Law/Regulation, Guidance of TOR and Basic of Standby Generator) 3 genthai 29/09/2564 - 30/09/2564 Application Zoom กรุงเทพมหานคร
62 Emergency lighting system ชนิด Wireless ในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 1.5 BSA 29/09/2564 - 29/09/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
63 นวัตกรรมหลังคาโปร่งแสง 1 CNT 29/09/2564 - 29/09/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
64 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะอาคารและการจำลองพลังงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6 Ashrae_TH 28/09/2564 - 28/09/2564 ประชุมทางไกลผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
65 การอบรมออนไลน์เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 6 eit 28/09/2564 - 28/09/2564 อาคาร วสท.ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
66 ถอดบทเรียนจากงานก่อสร้าง 0.5 CNT 27/09/2564 - 27/09/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
67 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น 4.5 eit 27/09/2564 - 27/09/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
68 โครงการอบรม "หลักสูตร การรับงาน ดินขุด ดินถม งานถนน และ ฺBOQ" รุ่น 1 (ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM) 48 eng.ru 27/09/2564 - 01/10/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
69 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ  พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 3 4.5 eit 26/09/2564 - 26/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
70 โครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่3 6 eit 25/09/2564 - 25/09/2564 online ผ่านโปรแกรมzoom กรุงเทพมหานคร
71 การอบรมออนไลน์เรื่อง การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหม้อไอน้ำ 6 eit 25/09/2564 - 25/09/2564 อาคาร วสท.ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
72 การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรม การก่อสร้าง รุ่นที่ 2 (Key elements in construction engineering: Gen.2) 9 eit 25/09/2564 - 02/10/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
73 การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่ 2 9 eit 25/09/2564 - 02/10/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
74 อบรมหลักสูตร โครงสร้างเหล็กและการตัดพื้น 3 PPS 24/09/2564 - 24/09/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
75 พฤติกรรมและการเสริมเหล็กในโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 1/2564 3 ITD 24/09/2564 - 24/09/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom กรุงเทพมหานคร
76 การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย จัดให้กับ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด 9 eit 23/09/2564 - 24/09/2564 online ผ่านโปรแกรม zoom กรุงเทพมหานคร
77 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์และอนาคตอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย (Carbon Neutrality and Future of Electricity in Thailand) 1.5 TESIA 23/09/2564 - 23/09/2564 TESIA กรุงเทพมหานคร
78 การทดสอบความมั่นคงและการอุดรอยรั่วของห้องติดตั้งระบบดับเพลิงสารสะอาด (Room Integrity Test and Seal Room for Clean Agent System) 1.5 BSA 22/09/2564 - 22/09/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
79 อบรมออนไลน์ เพิ่มพูนความรู้และการทดสอบตามมาตรฐานในงานคอนกรีต 6 eit 22/09/2564 - 22/09/2564 อบรมออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
80 หลักสูตร นายช่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทาง รุ่นที่ 28 27 RATH 22/09/2564 - 24/09/2564 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย นนทบุรี
81 การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) 12 eit 21/09/2564 - 22/09/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
82 โครงการฝึกอบรมหลักศูตร "การฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" รุ่น 1 (ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM 34.5 eng.ru 20/09/2564 - 23/09/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
83 พื้นฐานระบบไฟฟ้าและยูพีเอสเบื้องต้น 4.5 MECT 20/09/2564 - 20/09/2564 บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด (ออนไลน์) กรุงเทพมหานคร
84 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบรางและการทาง” 2.25 eit 18/09/2564 - 18/09/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
85 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 6 eit 17/09/2564 - 17/09/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
86 การสัมมนาออนไลน์ การเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว (Seismic Retrofitting or Building Structures) 6 eit 17/09/2564 - 17/09/2564 อบรมออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
87 17ก.ย.64 สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ วุฒิวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาไฟฟ้า 3 coe 17/09/2564 - 17/09/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
88 การอบรมออนไลน์ แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้างเพื่อเสริมกำลังโครงสร้างอาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัย 6 eit 16/09/2564 - 16/09/2564 อบรมออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
89 การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 12 NIMT 16/09/2564 - 17/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
90 เทคนิตการสอบเทียบตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ และตัวต้านทานด้วยเครื่องมือ LCR Meter และการประยุกต์ใช้ 12 NIMT 16/09/2564 - 17/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
91 ผลิตภัณฑ์เมทัลชีสในงานก่อสร้าง 1.5 CNT 16/09/2564 - 16/09/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
92 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รุ่นที่ 1 6 eit 15/09/2564 - 15/09/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
93 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบโครงสร้างในวัตถุประสงค์พิเศษ 4.5 eit 15/09/2564 - 15/09/2564 วสท. (จัดออนไลน์) กรุงเทพมหานคร
94 การอบรมออนไลน์เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 15 18 eit 14/09/2564 - 23/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom,อบรม วันที่ 14 15 23 กันยายน 2564 กรุงเทพมหานคร
95 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดดีเอ็นเอ 12 NIMT 13/09/2564 - 14/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
96 การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 12 NIMT 13/09/2564 - 14/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
97 การอบรมออนไลน์เรื่อง พัดลม เครื่องสูบน้ำ และเครื่องอัดอากาศ รุ่นที่ 1 6 eit 11/09/2564 - 11/09/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
98 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 42 12 eit 11/09/2564 - 12/09/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
99 สัมมนาออนไลน์ การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA1962 Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances รุ่นที่ 3 3 eit 11/09/2564 - 11/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
100 อบรมหลักสูตร การยกอาคาร 3 PPS 10/09/2564 - 10/09/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
101 หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters) ; Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน รุ่นที่ 5 6 eit 10/09/2564 - 10/09/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
102 การอบรมออนไลน์ การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น 18 eit 10/09/2564 - 12/09/2564 อบรมออนไลน์ วสท กรุงเทพมหานคร
103 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 37 18 eit 10/09/2564 - 12/09/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
104 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 12 NIMT 09/09/2564 - 10/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
105 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 6 12 NIMT 09/09/2564 - 10/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
106 การอบรมออนไลน์เรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม 4.5 eit 08/09/2564 - 08/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
107 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบเครื่องกล และพื้นฐานระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2 3.5 eit 08/09/2564 - 08/09/2564 ออนไลน์ 3.5 ชม. กรุงเทพมหานคร
108 การผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากก๊าซ LNG 1.5 BSA 08/09/2564 - 08/09/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
109 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 5 6 NIMT 08/09/2564 - 08/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
110 การขนส่งงานขนาดใหญ่และน้ำหนักมากเป็นพิเศษ รุ่นที่ 1/2564 3 ITD 07/09/2564 - 07/09/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom กรุงเทพมหานคร
111 หลักสูตร “มาตรฐานไฟฟ้าแรงสูง (22kV) และการนำสายไฟฟ้าลงดิน (Underground)” 18 PEA.EN 07/09/2564 - 08/10/2564 บริษัท ธาร์ณัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ตั้ง 20/262-264 อาคารสปอร์ตซิตี้ ชั้น 4 หมู่ 9 ถนนประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี
112 โครงการอบรม"ก่ารบริหารสัญญาก่อสร้างภาครัฐ" (รุ่น1) ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM 24.75 eng.ru 06/09/2564 - 09/09/2564 คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ห้อง LTB 401) กรุงเทพมหานคร
113 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 7 12 NIMT 06/09/2564 - 07/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
114 การอบรมออนไลน์เรื่อง งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 3 4.5 eit 04/09/2564 - 04/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
115 การอบรมออนไลน์เรื่อง การตรวจประเมินและบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน 4.5 eit 03/09/2564 - 03/09/2564 วสท. (จัดออนไลน์) กรุงเทพมหานคร
116 การอบรมออนไลน์หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 53 48 eit 03/09/2564 - 25/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อบรม 8 วัน วันที่ 3,4,5,10,11,12,18,25 กันยายน 2564 กรุงเทพมหานคร
117 การอบรมออนไลน์เรื่อง การคำนวณแรงดันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile รุ่นที่ 6 6 eit 03/09/2564 - 03/09/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
118 อบรมออนไลน์เรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข 6 eit 02/09/2564 - 08/09/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
119 2 ก.ย.64 สัมมนา"บทเรียนจากภัยพายุฤดูร้อน 3 coe 02/09/2564 - 02/09/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
120 สมาชิก วสท. 09-2564 10 eit 01/09/2564 - 30/09/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
121 การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน และแนวปฏิบัติในการใช้สารเคมีอันตราย 1.5 BSA 01/09/2564 - 01/09/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
122 การอบรมออนไลน์เรื่อง เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว สายสีชมพู-เหลือง 4.5 eit 31/08/2564 - 31/08/2564 วสท. จัดออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
123 31ส.ค.64สัมมนาต้องรู้ !! กรณีศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าแรงดันต่ำถึงแรงดันปานกลาง 2 coe 31/08/2564 - 31/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
124 ปัญหา ตึกแถวทรุด ในกรุงเทพฯ 1.5 BSA 30/08/2564 - 30/08/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
125 การเฝ้าสังเกตสุขภาพและวิทยาการตรวจประเมินทางโครงสร้าง กรณีศึกษา 2.6 thaitca 30/08/2564 - 30/08/2564 Online กรุงเทพมหานคร
126 การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่สายงานวิศวกรรม รุ่นที่ 23 ช่วงที่ 1 115 DOH 30/08/2564 - 16/09/2564 ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting กรุงเทพมหานคร
127 พฤติกรรมและการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากอัคคีภัย 2.6 thaitca 28/08/2564 - 28/08/2564 Online กรุงเทพมหานคร
128 แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร และการแนะนำ 1.3 coe 28/08/2564 - 28/08/2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
129 การใช้ Psychometrics ในการออกแบบระบบปรับอากาศ 28 eng.up 28/08/2564 - 05/09/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
130 การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 7 6 eit 28/08/2564 - 28/08/2564 วสท. ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
131 โครงการอบรมหลักสูตร FIDIC Module 4 (Red Book) การบริหารและการดำเนินการของสัญญาโครงการวิศวกรรม 15 ceat 28/08/2564 - 04/09/2564 Online กรุงเทพมหานคร
132 การอบรมออนไลน์พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 10 6 eit 28/08/2564 - 28/08/2564 อบรมออนไลน์ วสท กรุงเทพมหานคร
133 การอบรมออนไลน์พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 10 4.5 eit 28/08/2564 - 28/08/2564 อาคาร วสท. ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
134 การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 16 12 eit 28/08/2564 - 29/08/2564 วสท. ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
135 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 รุ่นที่ 1/2564 *อบรม ออนไลน์ 13.5 eit 27/08/2564 - 04/09/2564 วสท. ชั้น 6 * สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
136 การอบรมออนไลน์เรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3 9 eit 27/08/2564 - 28/08/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
137 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 46 13.5 eit 27/08/2564 - 29/08/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
138 การเสวนาออนไลน์เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี Vacuum Consolidation (VCM) 3 eit 26/08/2564 - 26/08/2564 ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
139 การสัมมนาทางวิชาการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13 DOH 26/08/2564 - 27/08/2564 วิทยากรบรรยาย ณ สำนักงาน / ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟัง ณ สถานที่ของตนเอง กรุงเทพมหานคร
140 โครงการสัมมนานักจัดการความรู้กรมทางหลวง เรื่อง การจัดการความรู้ 4.0 ภาคปฏิบัติ (KM in Action) รุ่นที่ 1 6.5 DOH 26/08/2564 - 02/09/2564 จัดดำเนินการด้วยวิธีออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง กรุงเทพมหานคร
141 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง " การออกเเบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ฺBuilding Energy Code)" 6 acat 26/08/2564 - 26/08/2564 สัมมนาออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
142 หลักการ ตรวจสอบ ทดสอบและบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Rerun) 2.5 BSA 25/08/2564 - 25/08/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
143 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 4 12 NIMT 25/08/2564 - 26/08/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
144 25ส.ค.64 สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต สาขาเครื่องกล 3 coe 25/08/2564 - 25/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
145 การอบรมออนไลน์เรื่อง การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 4.5 eit 24/08/2564 - 24/08/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
146 ทบกวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ 6 ชม. 3.5 Association of boile 24/08/2564 - 24/08/2564 รูปแบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
147 24 ส.ค. 64 สัมมนาออนไลน์เรื่องการต่อลงดินและการป้องกันกระแสรั่วลงดิน 2 coe 24/08/2564 - 24/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
148 ความรู้พื้นฐานด้านงานฐานรากและการควบคุมการก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 3 ITD 24/08/2564 - 24/08/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom กรุงเทพมหานคร
149 Post Tension Slab for High Rise Building Innovation 1.5 CNT 23/08/2564 - 23/08/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
150 โครงการอบรม หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 27 18 eit 23/08/2564 - 07/09/2564 zoom online อบรมวันที่ 23, 24, 30, 31 สิงหาคม และ 6, 7 กันยายน พ.ศ.2564 กรุงเทพมหานคร
151 การสอบเทียบ Hand Torque Tools ตามมาตรฐาน ISO 6789:2017 18 NIMT 23/08/2564 - 25/08/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
152 การฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ รุ่นที่ 2 6 DOH 23/08/2564 - 25/08/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร
153 23ส.ค.64 สัมมนา ทางรอดอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางวิกฤติโควิด 3 coe 23/08/2564 - 23/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
154 ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 7 12 eit 21/08/2564 - 22/08/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
155 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 25 12 eit 21/08/2564 - 22/08/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
156 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับกลาง" รุ่นที่ 9 36 acat 21/08/2564 - 25/09/2564 เรียนผ่านออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
157 การอบรมออนไลน์เรื่อง วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ เชิงบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 2 6 eit 21/08/2564 - 21/08/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
158 การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน (Online) 4.5 tpa 20/08/2564 - 20/08/2564 ส.ส.ท. Online กรุงเทพมหานคร
159 โครงการอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.25 eit 20/08/2564 - 20/08/2564 ZOOM ONLINE กรุงเทพมหานคร
160 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอก-ภายใน) รุ่นที่ 2/2564 9 eit 20/08/2564 - 21/08/2564 วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
161 19 ส.ค.64 สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตระดับสามัญ วุฒิและภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาไฟฟ้า” 3 coe 19/08/2564 - 19/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
162 หลักเกณฑ์และแนวทางและการเตรียมความรู้เพื่อสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 1.5 ITD 18/08/2564 - 18/08/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom กรุงเทพมหานคร
163 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน 12 NIMT 18/08/2564 - 19/08/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
164 อบรมหลักสูตร การจัดทำ ITC เพื่อการตรวจสอบงาน 6 PPS 18/08/2564 - 18/08/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
165 ระบบดับเพลิงด้วยโฟม ในโรงงานอุตสาหกรรม 1.5 BSA 18/08/2564 - 18/08/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
166 หลักเกณฑ์และแนวทางและการเตรียมความรู้เพื่อสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 1.5 ITD 18/08/2564 - 18/08/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom กรุงเทพมหานคร
167 การติดตั้งอลูมิเนียมกระจกในงานก่อสร้าง 1 CNT 17/08/2564 - 17/08/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
168 17-8-64 สัมมนาออนไลน์ "วิศวกรรมเครื่องกล ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน" 2 coe 17/08/2564 - 17/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
169 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 3 12 NIMT 17/08/2564 - 18/08/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
170 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง 9 DOH 16/08/2564 - 18/08/2564 วิทยากรบรรยาย ณ สถานที่ตั้งของวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อบรม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่พักของตนเอง กาญจนบุรี
171 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 2) 16.5 DOH 16/08/2564 - 20/08/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร
172 จับประเด็นกฎกระทรวงความปลอดภัยเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ 64 ผู้บริหารอาคารต้องทราบ 2 BSA 15/08/2564 - 15/08/2564 เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
173 โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.รุ่นที่ 9 9 eit 14/08/2564 - 15/08/2564 zoom online กรุงเทพมหานคร
174 การอบรมออนไลน์เรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 9 eit 14/08/2564 - 15/08/2564 อาคาร วสท ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
175 การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1 6 eit 14/08/2564 - 14/08/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมZOOM กรุงเทพมหานคร
176 11-8-64 สัมมนาแนวทางการป้องกันอุบัติภัยของอุตสาหกรรมเคมี 3 coe 11/08/2564 - 11/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
177 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบโครงสร้าง: แกนหลักสู่ความสำเร็จของวิศวกรโครงสร้าง 4.5 eit 10/08/2564 - 10/08/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
178 10-8-64 สัมมนาออนไลน์ "เทคโนโลยี แก้ปัญหาวิกฤตโควิด และสิ่งแวดล้อม" 2 coe 10/08/2564 - 10/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
179 แนวทางการตรวจสอบและการบริหารงานปรับปรุงอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ (บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์) 9 KMUTT 09/08/2564 - 10/08/2564 ห้องประชุม AD-910 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. กรุงเทพมหานคร
180 โครงการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบzoom เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง 14 DOH 09/08/2564 - 11/08/2564 สถานที่ตั้งของวิทยากร หน่วยงานต้นสังกีดของผู้เข้าสัมมนา กรุงเทพมหานคร
181 การฝึกอบรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สำหรับการเขียนแบบก่อสร้าง 18 eng.up 09/08/2564 - 17/08/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
182 การกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคโนโลยี UVGI (Rerun) 3 BSA 08/08/2564 - 08/08/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
183 การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 11 6 eit 07/08/2564 - 07/08/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
184 การอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ "สามัญวิศวกร" สำหรับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 2 5.25 eng.tu 07/08/2564 - 07/08/2564 อบรมออนไลน์ ปทุมธานี
185 การอบรมออนไลน์เรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 3 12 eit 07/08/2564 - 08/08/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
186 การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ 6 eit 07/08/2564 - 07/08/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
187 แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับบุคลากรที่ปรึกษาโครงการ 1 cot 06/08/2564 - 06/08/2564 COT กรุงเทพมหานคร
188 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย (การเคหะแห่งชาติ) 13.5 KMUTT 06/08/2564 - 27/08/2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี กรุงเทพมหานคร
189 Chemical Process & Equipment Scale-Up Methodologies, Pilot Plants (Online ZOOM) 4.5 eit 06/08/2564 - 06/08/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
190 โครงการอบรม หลักสูตร การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ รุ่นที่ 4 13.5 eit 06/08/2564 - 08/08/2564 zoom online กรุงเทพมหานคร
191 6-8-64 เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวฯ 6.4 coe 06/08/2564 - 06/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
192 5-8-64 เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวฯ 6 coe 05/08/2564 - 05/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
193 4-8-64 เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวฯ 6 coe 04/08/2564 - 04/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
194 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Motor) 1.5 BSA 03/08/2564 - 03/08/2564 ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
195 3-8-64 เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวฯ 6 coe 03/08/2564 - 03/08/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
196 การอบรมออนไลน์เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 9 4.5 eit 01/08/2564 - 01/08/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
197 สมาชิก วสท. 08-2564 10 eit 01/08/2564 - 31/08/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
198 Online interim Conference “New Normal in Engineering Consultancy, CSR: Crisis, Survival and Resilience” 6 ceat 30/07/2564 - 30/07/2564 Online กรุงเทพมหานคร
199 Technical Engineering รุ่นที่ 1 1.5 ITD 30/07/2564 - 30/07/2564 ออนไลน์ผ่าน Microsoft Team กรุงเทพมหานคร
200 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ทิศทางการออกแบบอาคารในวันที่เมืองเป็น Smart Cities 2 Ashrae_TH 29/07/2564 - 29/07/2564 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM กรุงเทพมหานคร
201 ยิ่งใช้น้ำ ยิ่งลุกลาม !! ทำไมต้องดับเพลิงด้วยโฟม 2 BSA 29/07/2564 - 29/07/2564 สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
202 การสอบเทียบ Dial Gauge และ Dial Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS B7503:2011, JIS B7533:2015) 12 NIMT 29/07/2564 - 30/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
203 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 5 12 NIMT 29/07/2564 - 30/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
204 สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "RESTART HVAC SYSTEM FOR REOPENNING" 6 acat 29/07/2564 - 29/07/2564 สัมมนาเเบบทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรเเกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
205 การอบรมเตรียมความพร้อมของวิศวกรในการเลื่อนระดับสู่ "สามัญวิศวกร" สำหรับภาคีวิศวกร ครั้งที่ 1 5.25 eng.tu 24/07/2564 - 24/07/2564 อบรมแบบออนไลน์ ปทุมธานี
206 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 4 9 eit 24/07/2564 - 25/07/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
207 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ 4.5 eit 23/07/2564 - 23/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
208 เทคโนโลยีการทำความเย็นในอุตสาหกรรมห้องเย็น และผนังห้องเย็น 6 eit 23/07/2564 - 23/07/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
209 22-7-64 เสวนา เรื่อง “ระดมสมองนิติบุคคล ชนปะทะโควิดระลอกใหม” 3 coe 22/07/2564 - 22/07/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
210 การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 12 NIMT 22/07/2564 - 23/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
211 พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบ (Online) 9 tpa 22/07/2564 - 23/07/2564 ส.ส.ท. Online กรุงเทพมหานคร
212 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานร่วมกันด้วย Google Application รุ่นที่ 1 6 eit 22/07/2564 - 22/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
213 การบริหารโครงการ 1.5 CNT 21/07/2564 - 21/07/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
214 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 34 18 eit 21/07/2564 - 23/07/2564 zoom online กรุงเทพมหานคร
215 การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 6 NIMT 21/07/2564 - 21/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
216 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว สำคัญไฉน ? ทำไมต้องเลือกดับเพลิงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ? 1.5 BSA 21/07/2564 - 21/07/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
217 การสัมมนาออนไลน์เรื่อง งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ 3 eit 21/07/2564 - 21/07/2564 ณ อาคาร วสท. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
218 การฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ รุ่นที่ 1 6 DOH 21/07/2564 - 23/07/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร
219 ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง รุ่นที่ 1/2564 3 ITD 20/07/2564 - 20/07/2564 แบบออนไลน์ผ่านโประแกรมZoom กรุงเทพมหานคร
220 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาระงานและงบประมาณบำรุงปกติของแขวงทางหลวง รุ่นที่ 3 3 DOH 19/07/2564 - 19/07/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าสัมมนา กรุงเทพมหานคร
221 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารกรมทางหลวงระดับกลาง รุ่นที่ 20 82 DOH 19/07/2564 - 13/08/2564 ณ ที่ตั้งของตนเอง กรุงเทพมหานคร
222 การอบรมออนไลน์เรื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพงานดินขุดโดยใช้โปรแกรมไฟไนท์เอลิเมนต์ รุ่นที่ 1 4.5 eit 17/07/2564 - 17/07/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
223 การอบรมออนไลน์ ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม รุ่นที่ 1 4.5 eit 17/07/2564 - 17/07/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ zoom กรุงเทพมหานคร
224 การอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 รุ่นที่ 2 Module 1 รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ตามแบบ ปจ.2) 6 eit 17/07/2564 - 17/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
225 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 2 6 eit 17/07/2564 - 17/07/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
226 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาระงานและงบประมาณบำรุงปกติของแขวงทางหลวง รุ่นที่ 2 3 DOH 16/07/2564 - 16/07/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าสัมมนา กรุงเทพมหานคร
227 การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 4 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น) 6 eit 16/07/2564 - 16/07/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
228 “ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ” รุ่นที่ 2 6 eit 16/07/2564 - 16/07/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
229 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป 4.5 eit 16/07/2564 - 16/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
230 การอบรมออนไลน์เรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 4 6 eit 15/07/2564 - 15/07/2564 อาคาร วสท. ผ่าน ระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
231 การอบรมเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 3 6 eit 15/07/2564 - 15/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
232 การอบรมออนไลน์ ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method) รุ่น 2 12 eit 15/07/2564 - 18/07/2564 วสท กรุงเทพมหานคร
233 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 6 12 NIMT 15/07/2564 - 16/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
234 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาระงานและงบประมาณบำรุงปกติของแขวงทางหลวง รุ่นที่ 1 3 DOH 15/07/2564 - 15/07/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าสัมมนา กรุงเทพมหานคร
235 Applied Psychrometrict Chart II -online 2.25 EEC 15/07/2564 - 15/07/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
236 การอบรมเรื่อง การใช้งานรถกระเช้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย Safe Operation for Mobile Elevating Work Platform (MEWP) รุ่นที่ 1 6 eit 14/07/2564 - 14/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
237 การสัมมนาออนไลน์เรื่อง การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA1962 Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances รุ่นที่ 2 3 eit 14/07/2564 - 14/07/2564 ออนไลน์ผ่านระบบZoom กรุงเทพมหานคร
238 Applied Psychrometrict Chart I-online 2.25 EEC 13/07/2564 - 13/07/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
239 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดิน รุ่นที่ 2/2564 9 eit 13/07/2564 - 14/07/2564 วสท. จัดออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
240 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ 6.5 DOH 13/07/2564 - 16/07/2564 ณ สถานที่ตั้งของวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุงเทพมหานคร
241 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำรหัสความรู้เพื่อรองรับระบบคลังความรู้ดิจิทัล 6.5 DOH 12/07/2564 - 20/07/2564 วิทยากรบรรยาย ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง กรุงเทพมหานคร
242 การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12 12 eit 10/07/2564 - 11/07/2564 ออนไลน์ วสท. กรุงเทพมหานคร
243 การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 4.5 eit 10/07/2564 - 10/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
244 กรณีศึกษาการปฎิบัติงานดับเพลิง และกู้ภัยและการเก็บสารที่ตกค้าง ณ จุดเกิดเหตุ 2 BSA 10/07/2564 - 10/07/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
245 การอบรมเรื่อง การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา รุ่นที่ 2 9 eit 09/07/2564 - 09/07/2564 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
246 การอบรมเรื่อง เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 6 eit 09/07/2564 - 09/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
247 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension 4.5 eit 09/07/2564 - 09/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
248 สถาปนิกและวิศวกรไทยกับเทคโนโลยี BIM 7 eng.sut 09/07/2564 - 09/07/2564 จัดอบรมแบบ online โดยผ่านโปรแกรม zoom นครราชสีมา
249 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 45 13.5 eit 09/07/2564 - 11/07/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
250 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Online) 4.5 tpa 08/07/2564 - 08/07/2564 ส.ส.ท. Online กรุงเทพมหานคร
251 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 2 18 eit 07/07/2564 - 08/07/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
252 การอบรมออนไลน์เรื่อง การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก 2564/1 4.5 eit 07/07/2564 - 07/07/2564 วสท. จัดออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
253 หลักการ ตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 1.5 BSA 07/07/2564 - 07/07/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
254 ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต POKA-YOKE (ภาคปฎิบัติ) (Online) 4.5 tpa 07/07/2564 - 07/07/2564 ส.ส.ท. ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
255 หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี 12 NIMT 07/07/2564 - 08/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
256 Smart City Development-online 1.5 EEC 06/07/2564 - 06/07/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
257 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ประจำปี 2564 9 MEA 06/07/2564 - 08/07/2564 ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี นนทบุรี
258 อบรมหลักสูตร การควบคุมงานระบบป้องกันดิน 6 PPS 06/07/2564 - 06/07/2564 อาคาร 103 ห้องอบรมชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
259 การสอบเทียบ Infrared Thermometer เปลี่ยนชื่อเป็น การสอบเทียบ Infrared thermometer ตาม มาตรฐาน ASTM E2847-14 12 NIMT 05/07/2564 - 06/07/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
260 การสัมมนาเรื่อง การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14 6 eit 03/07/2564 - 03/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
261 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต 4.5 eit 02/07/2564 - 02/07/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
262 2-7-64 เรื่องจำเป็นต้องรู้สำหรับวิศวกร ถ้าจะออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหวได้ 6.5 coe 02/07/2564 - 02/07/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
263 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงานเรื่อง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 15 14 eit 02/07/2564 - 02/07/2564 อาคาร วสท. ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร
264 สมาชิก วสท. 07-2564 10 eit 01/07/2564 - 31/07/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
265 การอบรมออนไลน์เรื่อง งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 2 4.5 eit 01/07/2564 - 01/07/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
266 Disruptive Engineering Change -obline 1.5 EEC 01/07/2564 - 01/07/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
267 หลักมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องวัดสำหรับอุตสาหกรรม (Online) 3 tpa 29/06/2564 - 29/06/2564 Online กรุงเทพมหานคร
268 HVAC Air Side -online 1.5 EEC 29/06/2564 - 29/06/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
269 การออกแบบการทดลอง DOE (Online) 9 tpa 28/06/2564 - 29/06/2564 Online กรุงเทพมหานคร
270 การอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) ภายในบ้านอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย 1.5 TESIA 28/06/2564 - 28/06/2564 TESIA กรุงเทพมหานคร
271 Energy Storage for Power Systems รุ่นที่ 2 18 CEPT 28/06/2564 - 29/06/2564 Zoom meeting กรุงเทพมหานคร
272 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ  พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 2 4.5 eit 27/06/2564 - 27/06/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
273 การอบรมออนไลน์เรื่อง การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตซ์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564 3 eit 26/06/2564 - 26/06/2564 วสท. (จัดออนไลน์) กรุงเทพมหานคร
274 การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้  รุ่นที่ 3 9 eit 26/06/2564 - 27/06/2564 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
275 ข้อแนะนำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2.25 eit 26/06/2564 - 26/06/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
276 หลักการทำงานและการเลือกใช้ PICV วาล์วอย่างเหมาะในระบบปรับอากาศ 1.875 eng.up 26/06/2564 - 26/06/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
277 การอบรมเรื่อง การใช้งานรถแบคโฮอย่างถูกต้องและปลอดภัย (Safe Operation for Hydraulic Excavator) รุ่นที่ 1 6 eit 26/06/2564 - 26/06/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
278 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6 (Online) 6 eit 25/06/2564 - 25/06/2564 อาคาร วสท.ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
279 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 2 : งานระบบป้องกันดิน 4.5 eit 25/06/2564 - 25/06/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
280 การสัมมนาออนไลน์เรื่อง กฎหมายใหม่ความปลอดภัยอาคาร พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 3 eit 25/06/2564 - 25/06/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
281 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 2 : งานระบบป้องกันดิน 6 eit 25/06/2564 - 25/06/2564 ONLINE ZOOM กรุงเทพมหานคร
282 24-6-64 สัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ วุฒิวิศวกร และภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาสิ่งแวดล้อม" 3 coe 24/06/2564 - 24/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
283 Smart Plumbing -online 1.5 EEC 24/06/2564 - 24/06/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
284 ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 18 tistr 24/06/2564 - 25/06/2564 วว. คลอง 5 ปทุมธานี
285 การกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคโนโลยี UVGI 1.5 BSA 23/06/2564 - 23/06/2564 สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
286 23-6-64 สัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ วุฒิ และภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล" 3 coe 23/06/2564 - 23/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
287 การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED (Online) 6 tpa 23/06/2564 - 23/06/2564 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
288 การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม สำหรับการผลิตตามสั่งและผลิตเพื่อสต๊อก (Online) 12 tpa 23/06/2564 - 24/06/2564 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพมหานคร
289 In-house การอบรเรื่อง พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 9 eit 22/06/2564 - 23/06/2564 ผ่านโปรแกรมZOOM In-house ให้กับ SCG. กรุงเทพมหานคร
290 การอบรมออนไลน์เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 14 18 eit 22/06/2564 - 24/06/2564 อบรมออนไลน์ผ่านะรบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
291 การอบรมออนไลน์ EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชา ปฐพีกลศาสตร์ 9 eit 22/06/2564 - 30/06/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00-16.30 น. จำนวน 4 วัน คือ วันที่ 22 23 29 30 มิถุนายน 2564 กรุงเทพมหานคร
292 22-6-64 การสัมมนาออนไลน์ The Future of Electrical Machines 2 coe 22/06/2564 - 22/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
293 HVAC Water System Design & Analysis-online 1.5 EEC 22/06/2564 - 22/06/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
294 ระบบการผลิตแบบลีน (Online) 4.5 tpa 22/06/2564 - 22/06/2564 ส.ส.ท.พัฒนาการ18 กรุงเทพมหานคร
295 หลักสูตร "การประเมินและการจัดการความเสี่ยงอันตรายในงานก่อสร้าง"รุ่นที่ 2 3 ITD 21/06/2564 - 21/06/2564 แบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Team กรุงเทพมหานคร
296 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมงานทางกรมทางหลวง รุ่นที่ 10 135 DOH 21/06/2564 - 14/07/2564 วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรม กรมทางหลวง หรือสถานที่ตั้งของวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำ ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง กรุงเทพมหานคร
297 สัมมนาวิชาการ(Extra) "Myth or reality series on astuteness in technology adoption, Building automation system, Performance contracting, Energy efficiency based commissioning, Operations & maintenance" 3 Ashrae_TH 19/06/2564 - 19/06/2564 แบบประชุมทางไกลผ่าน Zoom กรุงเทพมหานคร
298 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 5 6 eit 19/06/2564 - 19/06/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
299 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 4 12 eit 19/06/2564 - 20/06/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
300 ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 4 6 NIMT 18/06/2564 - 18/06/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
301 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม 4.5 eit 18/06/2564 - 18/06/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
302 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบการต่อลงดินในสถานีไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 80 4.5 eit 17/06/2564 - 17/06/2564 วสท. (จัดออนไลน์) กรุงเทพมหานคร
303 Electrical Power Design -online 1.5 EEC 17/06/2564 - 17/06/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
304 เทคนิคการควบคุมค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา (Online) 9 tpa 17/06/2564 - 17/06/2564 ส.ส.ท. Online กรุงเทพมหานคร
305 16-6-64 สัมมนา “แนะนำการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ สาขาเคมี” ตามข้อ8 3 coe 16/06/2564 - 16/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
306 การสัมมนาออนไลน์เรื่อง ระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ รุ่นที่ 1 3 eit 16/06/2564 - 16/06/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ zoom กรุงเทพมหานคร
307 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (Online) 4.5 tpa 16/06/2564 - 16/06/2564 ส.ส.ท. (Online) กรุงเทพมหานคร
308 การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 4 9 eit 16/06/2564 - 17/06/2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร
309 ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็ก รุ่นที่ 1/2564 3 ITD 16/06/2564 - 30/06/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ (แบบออนไลน์ผ่าน MS Team) กรุงเทพมหานคร
310 15-6-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง COVID-19 & Health Safety Air Conditioning 2 coe 15/06/2564 - 15/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
311 Smart District Cooling System-online 1.5 EEC 15/06/2564 - 15/06/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
312 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2 12 NIMT 14/06/2564 - 15/06/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
313 New Product and Smart Technical with Tiger Mortar 1.5 CNT 14/06/2564 - 14/06/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
314 ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า (Circuit breaker) ขนาดแรงดันต่ำและการเลือกใช้งานเบื้องต้น (Rerun) 2 BSA 13/06/2564 - 13/06/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
315 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 41 12 eit 12/06/2564 - 13/06/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
316 กฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง พ.ศ.2564 1.5 CNT 10/06/2564 - 10/06/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
317 Life Safety & Compartment Strategy for Hospital-online 1.5 EEC 10/06/2564 - 10/06/2564 40 รามอินทรา 97 กรุงเทพมหานคร
318 10-5-64 สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ และภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเหมืองแร่ 2 coe 10/06/2564 - 10/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
319 การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน Online 1.5 BSA 10/06/2564 - 10/06/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM กรุงเทพมหานคร
320 โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 9 6 eit 10/06/2564 - 10/06/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
321 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4 6 NIMT 09/06/2564 - 10/06/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี
322 08-06-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Smart Mine 2 coe 08/06/2564 - 08/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
323 การอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 รุ่นที่ 2 Module 3 ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1) 6 eit 05/06/2564 - 05/06/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
324 สัมมนาออนไลน์ การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA1962 Standard for the Care, Use, Inspection, Service Testing, and Replacement of Fire Hose, Couplings, Nozzles, and Fire Hose Appliances รุ่นที่ 1 3 eit 04/06/2564 - 04/06/2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom กรุงเทพมหานคร
325 4-6-64 ระบบบำบัดอากาศเสีย 2 coe 04/06/2564 - 04/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
326 2-6-64 สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ” 6 coe 02/06/2564 - 02/06/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
327 สมาชิก วสท. 06-2564 10 eit 01/06/2564 - 30/06/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
328 1-6-64 สัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 3 coe 01/06/2564 - 01/06/2564 สภาวิศวกร (ระบบ webex) กรุงเทพมหานคร
329 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ช่วงที่ 2) 36 DOH 01/06/2564 - 15/06/2564 วิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกองฝึกอบรม กรมทางหลวง หรือสถานที่ตั้งของวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ อบรม ณ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ กรุงเทพมหานคร
330 การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 4.5 eit 31/05/2564 - 31/05/2564 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
331 การอบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 รุ่นที่ 2 Module 2 ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1) 6 eit 29/05/2564 - 29/05/2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
332 การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย 4.5 eit 29/05/2564 - 29/05/2564 ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
333 หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 3 ITD 28/05/2564 - 28/05/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ (แบบออนไลน์ผ่าน MS Team) กรุงเทพมหานคร
334 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมกระจก 1 CNT 28/05/2564 - 28/05/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
335 โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) รุ่นที่ 9 6 eit 27/05/2564 - 27/05/2564 online กรุงเทพมหานคร
336 ถอดบทเรียนจากข้อบกพร่องครั้งที่ 2 0.5 CNT 27/05/2564 - 27/05/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
337 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เมื่อต้องทำงานในบ้าน 2 BSA 25/05/2564 - 25/05/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
338 “เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่” (Technology & Innovation in Next Generation Mobility) และ “นวัตกรรมแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า” (Electric Vehicle Battery Current and Future Perspective ") 4.5 eit 25/05/2564 - 25/05/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
339 การอบรมออนไลน์เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 8 4.5 eit 23/05/2564 - 23/05/2564 ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
340 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่24 12 eit 22/05/2564 - 23/05/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
341 21-5-64 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม 2 coe 21/05/2564 - 21/05/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
342 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6 (Online) 6 eit 21/05/2564 - 21/05/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กรุงเทพมหานคร
343 การอบรมออนไลน์เรื่อง งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1 4.5 eit 21/05/2564 - 21/05/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
344 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 57 18 eit 20/05/2564 - 23/05/2564 online กรุงเทพมหานคร
345 ระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection) 1.5 BSA 19/05/2564 - 19/05/2564 ระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
346 ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 6 12 eit 15/05/2564 - 16/05/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
347 การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method) 12 eit 15/05/2564 - 16/05/2564 ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
348 RST-การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 2 สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 4 75 eng.spu 15/05/2564 - 04/07/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
349 OCC-การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 2 สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในศูนย์ควบคุมการเดินรถ ชั้น 4 68 eng.spu 15/05/2564 - 04/07/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
350 Station-การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 2 สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4 68 eng.spu 15/05/2564 - 04/07/2564 รูปแบบอนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
351 Signalling-การสร้างผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง รุ่นที่ 2 สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 4 75 eng.spu 15/05/2564 - 04/07/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
352 14-05-64 การจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม และมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56000 2 coe 14/05/2564 - 14/05/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
353 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 44 13.5 eit 14/05/2564 - 16/05/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
354 มาตรฐานสากลกับนวัตกรรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย 1.5 BSA 12/05/2564 - 12/05/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
355 การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) รุ่นที่ 1 6 eit 08/05/2564 - 08/05/2564 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
356 โครงการอบรมวิชาชีพ "วิศวกรระดับต้น" รุ่นที่ 9/1 72 acat 08/05/2564 - 12/06/2564 อบรมทางไกลผ่านโปรเเกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
357 การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ ๑๒ 6 eit 08/05/2564 - 08/05/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กรุงเทพมหานคร
358 07-05-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การพิจารณาข้อมูลดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม (ในทางปฏิบัติ) 2 coe 07/05/2564 - 07/05/2564 สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
359 พื้นฐานงานดินและเสาเข็ม(สำหรับบุคคลทั่วไป) 6 eit 05/05/2564 - 13/05/2564 ZOOM MEETTING กรุงเทพมหานคร
360 สมาชิก วสท. 05-2564 10 eit 01/05/2564 - 31/05/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
361 โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 12 eit 29/04/2564 - 30/04/2564 online ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
362 การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินของ Solar Farm 2 KML 29/04/2564 - 29/04/2564 สัมมนาออนไลน์ในระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กรุงเทพมหานคร
363 การอบรมออนไลน์เรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม 9 eit 27/04/2564 - 28/04/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
364 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 3 9 eit 24/04/2564 - 25/04/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
365 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 3 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น) Online 6 eit 23/04/2564 - 23/04/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
366 การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา 4.5 eit 21/04/2564 - 21/04/2564 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
367 การตรวจสอบอาคารหลังไฟไหม้ (Rerun) 2 BSA 09/04/2564 - 09/04/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
368 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยสารสะอาดดับเพลิง 1.5 BSA 07/04/2564 - 07/04/2564 ผ่านระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
369 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพาน โดยโปรแกรม Midas Civil รุ่นที่ 1 18 eit 07/04/2564 - 08/04/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
370 Blockchain Foundation 2.25 eit 03/04/2564 - 03/04/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
371 โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 17 18 eit 03/04/2564 - 04/04/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
372 อบรม แนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2 6 eit 02/04/2564 - 02/04/2564 online ผ่านโปรแกรม ZOOM กรุงเทพมหานคร
373 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ubuntu และ LibreOffice (Ubuntu and LibreOffice Workshop) รุ่นที่ 1 9 eit 02/04/2564 - 02/04/2564 ณ ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
374 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครืองสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 22 9 eit 02/04/2564 - 02/04/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
375 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 36 27 eit 02/04/2564 - 04/04/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
376 Specific Knowledge for Concrete Anchor System (HILTI) 7 TOC 02/04/2564 - 30/04/2564 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
377 สมาชิก วสท. 04-2564 10 eit 01/04/2564 - 30/04/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
378 การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 3 18 MECT 01/04/2564 - 02/04/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
379 การบริหารสัญญาและการควบคุมงานตามสัญญาให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ รุ่น2 9 ceat 01/04/2564 - 01/04/2564 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
380 EMC First (1/4/2564) 2 KML 01/04/2564 - 01/04/2564 สัมมนาผ่านระบบ Microsoft Teams กรุงเทพมหานคร
381 ความสำคัญของEMCในยุค4G/5G (1/4/64) 2 KML 01/04/2564 - 01/04/2564 สัมมนาผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page: Kumwell Official สำหรับบุคคลทั่วไป กรุงเทพมหานคร
382 แนวทางการตรวจสอบงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 9 MECT 31/03/2564 - 31/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
383 ถอดบทเรียนจากข้อบกพร่องครั้งที่ 1 0.5 CNT 31/03/2564 - 31/03/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
384 ป้ายทางหนีไฟ แบบไหน ใช้ตรงไหน ตรงตามกฎหมาย (Rerun) 1.5 BSA 31/03/2564 - 31/03/2564 ระบบ ZOOM Meeting กรุงเทพมหานคร
385 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 6 18 eit 30/03/2564 - 31/03/2564 ณ อาคาร วสท.ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร
386 การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ รุ่นที่ 2 18 MECT 29/03/2564 - 30/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
387 High Voltage Substation: Connection Code, Design, Testing and Commissioning 18 IEEE 29/03/2564 - 31/03/2564 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
388 การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก รุ่นที่1 18 eit 29/03/2564 - 30/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
389 การออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ 18 MECT 26/03/2564 - 27/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
390 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 1/2564 18 eit 26/03/2564 - 27/03/2564 วสท. ชัั้น 4 กรุงเทพมหานคร
391 โครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 25 24 TGBI 25/03/2564 - 26/03/2564 โรงแรม เอ-วัน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
392 การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24 36 eit 25/03/2564 - 27/03/2564 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
393 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 3 18 eit 24/03/2564 - 25/03/2564 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
394 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6 ITD 24/03/2564 - 24/03/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
395 24 มี.ค.2564 การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิสวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (สาขาเครื่องกล) 6 Kmutta 24/03/2564 - 24/03/2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด มหาชน กรุงเทพมหานคร
396 Basic Knowledge M&E Work (Air Conditioning and Ventilation System) 6.45 TOC 22/03/2564 - 29/03/2564 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
397 การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 5 18 eit 19/03/2564 - 21/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
398 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 9 14 eit 19/03/2564 - 19/03/2564 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
399 นวัตกรรมในงานก่อสร้าง 1.5 CNT 19/03/2564 - 19/03/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
400 การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น รุ่นที่ 1/2564 18 eit 18/03/2564 - 19/03/2564 อาคาร วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
401 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 2 18 eit 17/03/2564 - 18/03/2564 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
402 การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 7 18 eit 16/03/2564 - 17/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
403 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร หัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 1) 40 DOH 16/03/2564 - 30/03/2564 ห้องประชุมชั้น 2 กองฝึกอบรม กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร
404 ทบทวนความรู้เรื่องหม้อน้ำ (Refresher boiler training in Yr 2021) 10.5 Association of boile 16/03/2564 - 16/03/2564 บมจ.ไทย โคโคนัท กรุงเทพมหานคร
405 พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 13 12 eit 13/03/2564 - 14/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
406 การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้าพื้นฐาน รุ่นที่ 1 6 eit 13/03/2564 - 13/03/2564 ห้องประชุม วสท. กรุงเทพมหานคร
407 64.2 การบริหารสัญญาและการควบคุมงานตามสัญญา ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 9 ceat 12/03/2564 - 12/03/2564 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
408 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 14 18 eit 12/03/2564 - 13/03/2564 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
409 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการต่อลงดิน 18 MECT 12/03/2564 - 13/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
410 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 6 eit 12/03/2564 - 12/03/2564 อาคาร วสท กรุงเทพมหานคร
411 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 42 27 eit 12/03/2564 - 14/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
412 หลักสูตร การวางแผนงานด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1 12 ITD 11/03/2564 - 12/03/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
413 อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมวิศวกรใหม่ รุ่น 15 109 ITD 09/03/2564 - 09/04/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
414 Basic Knowledge for Fire Protection System 7 TOC 08/03/2564 - 26/03/2564 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
415 การอบรมออนไลน์เรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 8 9 eit 06/03/2564 - 07/03/2564 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
416 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง "ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)" รุ่นที่ 14 14 eit 05/03/2564 - 05/03/2564 ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
417 การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 52 96 eit 05/03/2564 - 27/03/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
418 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 3 18 eit 03/03/2564 - 04/03/2564 ห้องประชุม อาคาร กรุงเทพมหานคร
419 การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่นที่ 1/2564 18 eit 03/03/2564 - 04/03/2564 วสท. ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร
420 สมาชิก วสท. 03-2564 10 eit 01/03/2564 - 31/03/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
421 การอบรมออนไลน์เรื่อง วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ เชิงบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ 1 4.5 eit 27/02/2564 - 27/02/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
422 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก โดยการสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รุ่นที่ 1 3 eit 25/02/2564 - 25/02/2564 ณ อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
423 การวางแผน และบริหารโครงการด้วย Microsoft Project (Introduction) รุ่นที่ 2 6 ITD 25/02/2564 - 25/02/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
424 การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 5 9 eit 25/02/2564 - 25/02/2564 ห้องประชุม อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
425 Defect Work - 1 7.3 TOC 24/02/2564 - 29/04/2564 บริษัท นันทวัน จำกัด (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1) กรุงเทพมหานคร
426 การวางแผน และบริหารโครงการด้วย Microsoft Project (Introduction) รุ่นที่ 1 6 ITD 24/02/2564 - 24/02/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
427 พื้นฐานการบริหารโครงการ   (Project Management Fundamentals)  รุ่นที่ 9 6 eit 20/02/2564 - 20/02/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
428 Basic Knowledge for Electrical Work 7 TOC 19/02/2564 - 05/03/2564 ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (บริษัท นันทวัน จำกัด) ชลบุรี
429 การอบรมเรื่อง กฎหมายใหม่ ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัคคีภัยอาคาร 3 eit 18/02/2564 - 18/02/2564 ออนไลน์ กรุงเทพมหานคร
430 หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1 (Key elements in construction engineering) 18 eit 13/02/2564 - 20/02/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
431 การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564 3.5 coe 11/02/2564 - 11/02/2564 การประชุมด้วยระบบ Cisco Webex กรุงเทพมหานคร
432 การอบรมออนไลน์เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 13 18 eit 10/02/2564 - 12/02/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
433 การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1 4.5 eit 09/02/2564 - 09/02/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
434 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 40 12 eit 06/02/2564 - 07/02/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
435 05-02-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ การแก้ไขอาคารทรุดตัว ” โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ 2 coe 05/02/2564 - 05/02/2564 สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
436 การอบรมออนไลน์เรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 2 6 eit 05/02/2564 - 05/02/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
437 4 ก.พ.64 ประชุมใหญ่สามัญ 2564 3 Kmutta 04/02/2564 - 04/02/2564 ร้านอาหารเพลิน ถนนวิภาวดีรังสิต ห้องประชุม V2 กรุงเทพมหานคร
438 การอบรมออนไลน์เรื่อง การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile รุ่นที่ 4 6 eit 03/02/2564 - 03/02/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
439 การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (In house sitem) 48 eit 02/02/2564 - 05/02/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
440 สมาชิก วสท. 02-2564 10 eit 01/02/2564 - 28/02/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
441 29-01-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ ทุกชีวิตมีคุณค่า ปลอดภัยด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับยุคนี้ EV, Solar, ปลั๊กพ่วง etc.. ” โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล 2 coe 29/01/2564 - 29/01/2564 สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
442 การอบรมออนไลน์เรื่อง รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 6 6 eit 29/01/2564 - 29/01/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
443 RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 3 18 thaitca 29/01/2564 - 30/01/2564 โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
444 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 6 eit 29/01/2564 - 29/01/2564 อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM กรุงเทพมหานคร
445 การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน รุ่นที่ 1/2564 9 eit 27/01/2564 - 28/01/2564 วสท. ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร
446 ผลิตภาพในงานก่อสร้าง 3 CNT 26/01/2564 - 26/01/2564 บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) สำนักงานใหญ่ บางนา กรุงเทพมหานคร
447 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องอาคารเขียว 9 TGBI 23/01/2564 - 23/01/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
448 22-01-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ COVID-19 กับ Negative Pressure Room (AIIR) ” โดย คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู 2 coe 22/01/2564 - 22/01/2564 สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
449 RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 2 18 thaitca 22/01/2564 - 23/01/2564 โรงแรม ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร
450 64.1ความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 9 ceat 20/01/2564 - 20/01/2564 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
451 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 7 9 eit 16/01/2564 - 16/01/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
452 15-01-64 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ วิศวกรกับแนวคิดด้านความปลอดภัย ” โดย คุณสมบูรณ์ ธนาภรณ์ 2 coe 15/01/2564 - 15/01/2564 สำนักงานสภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร
453 รับรองสมาชิก2564 10 TIEA 02/01/2564 - 28/12/2564 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
454 สมาชิกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2564 10 MECT 01/01/2564 - 31/12/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
455 คณะกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย ประจำปี 2564 20 MECT 01/01/2564 - 31/12/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
456 สมาชิก วสท. 01-2564 10 eit 01/01/2564 - 31/01/2564 วสท. กรุงเทพมหานคร
457 สมัครสมาชิกสมาคมหม้อน้ำฯ ปี 64 10 Association of boile 01/01/2564 - 31/12/2564 สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย กรุงเทพมหานคร
458 รับสมาชิกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ประจำปี 2564 10 genthai 01/01/2564 - 28/12/2564 สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย กรุงเทพมหานคร
459 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไฟฟ้า) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2564 10 TESIA 01/01/2564 - 31/12/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
460 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ไฟฟ้า) เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2564 10 TESIA 01/01/2564 - 31/12/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
461 หลักสูตร Developing of New Programs for PM/PE รุ่นที่ 3 92.25 ITD 14/10/2563 - 06/01/2564 ห้องสัมมนา ชั้น 37 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
462 การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาการหรือวิชาชีพ ต.ค. 63 ถึง ธ.ค. 64 10 thaitca 01/10/2563 - 31/12/2564 อาคาร วสท. กรุงเทพมหานคร
463 การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 3 12 NIMT 06/09/2464 - 07/09/2564 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ปทุมธานี