สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30
อ่านข่าวทั้งหมด >>