สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิศวกรอาสา พร้อมช่วยเหลือประชาชน ! สภาวิศวกร เปิดช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ-เดือดร้อนจากภัยพิบัติ สามารถขอความช่วยเหลือด้านวิศวกรรม ผ่านช่องทางต่าง ๆอ่านข่าวทั้งหมด >>