สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ วิศวกรกับแนวคิดด้านความปลอดภัย ” โดย คุณสมบูรณ์  ธนาภรณ์ วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>