สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ ทุกชีวิตมีคุณค่า ปลอดภัยด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว สำหรับยุคนี้ EV, Solar, ปลั๊กพ่วง etc.. ” โดย คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>