สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ การแก้ไขอาคารทรุดตัว ” โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>