สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ การพิจารณาข้อมูลดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม (ในทางปฏิบัติ) ” โดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>