สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม และมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56000 ” โดย รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>