สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ขอเลื่อน  การสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “การต่อลงดินและการป้องกันกระแสรั่วลงดิน” โดย คุณลือชัย ทองนิล วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)อ่านข่าวทั้งหมด >>