สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ COVID-19 & Health Safety Air Conditioning ” โดย คุณอรรณพ กิ่งขจี วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>