สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีอบรมออนไลน์ เรื่อง “เรื่องจำเป็นต้องรู้สำหรับวิศวกร ถ้าจะออกแบบโครงสร้างอาคารให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้”  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
อ่านข่าวทั้งหมด >>