สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ระดมสมองนิติบุคคล ชนปะทะโควิดระลอกใหม่”  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
อ่านข่าวทั้งหมด >>