สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


สภาวิศวกรขอแจ้งเปลี่ยน Link อบรมออนไลน์ เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงฯ 2564 สำหรับวิทยากรและวิศวกรโยธา”  วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (6 PDU)
อ่านข่าวทั้งหมด >>