สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “ต้องรู้ !! กรณีศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้าแรงดันต่ำถึงแรงดันปานกลาง” โดยคุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>