สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง “เทคโนโลยี แก้ปัญหาวิกฤตโควิด และสิ่งแวดล้อม” โดยผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ และคุณวิโรจน์ โขมพัตราภรณ์ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>