สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “บทเรียนจากภัยพายุฤดูร้อน”  วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
อ่านข่าวทั้งหมด >>