สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ทางรอดอุตสาหกรรมไทยท่ามกลางวิกฤติโควิด”  วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.15 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex (3 PDU)
อ่านข่าวทั้งหมด >>