สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่งานโลหการและความปลอดภัยการทำโลหะหลอมเหลว” วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
อ่านข่าวทั้งหมด >>