สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "การระบายอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยจาก COVID และ สุขภาพดี" โดยคุณประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์  วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>