สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "อัพเดท! กฎหมายความปลอดภัยใหม่ ที่วิศวกรควรรู้" โดยคุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์  วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>