สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "สัญญาที่เป็นธรรม : สัญญา FIDIC ทางเลือกที่เหมาะสม"  โดยคุณนพดล ใจซื่อ วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>