สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "แนะนำการใช้งาน TEMCA Cable & Raceway Application" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>