สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชายชาญ โพธิสาร  วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>