สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสัมมนา และอบรม


ฟรีสัมมนาออนไลน์  เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในอุตสาหกรรมเคมี" โดย คุณชวริน โพยมรัตน์  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 นาฬิกา (2 PDU/CPD Units)
อ่านข่าวทั้งหมด >>