สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

    

ข่าวสมาคมอื่นๆ


ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเครื่องเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3088 ตอบควบคุม 0101 ตอน ราบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.2+400-กม.3+400 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.2+400-กม.2+900) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านข่าวทั้งหมด >>