หน้าหลัก ใบอนุญาตบุคคล การขอหนังสือรับรอง

การขอหนังสือรับรอง

ยินดีต้อนรับสู่ การขอหนังสือรับรอง

            สมาชิกสามารถรับบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
– หนังสือรับรอใบอนุญาต เพื่อยื่นประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง
(หนังสือรับรองตามมาตรา 39 ทวิ และ ข.1-ข.7)
– ตรวจสอบหนังสือรับรอง

ขอหนังสือรับรองใบอนุญาต

ตรวจสอบหนังสือรับรอง

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองใบอนุญาต

 1. เข้าระบบ service.coe.or.th
 2. เลือกเมนู “สมาชิก-บุคคล”
 3. เลือกเมนู ขอหนังสือรับรองใบอนุญาต และ เลือก ขอหนังสือรับรอง
 4. กรอกข้อมูลบัตรประชาชนพร้อมเลขสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบ
 5. เลือกเลขทะเบียนใบอนุญาตที่ต้องการขอหนังสือรับรองฯ (กรณีมีใบอนุญาตหลายใบ)
 6. เลือกประเภทของหนังสือรับรองที่ต้องการขอ (ตามมาตรา 39 ทวิ หรือ ข.1-ข.7)
 7. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด และ ยืนยันความถูกต้อง
 8. กดขอรับรหัส OTP
 9. กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน และ ชำระเงินค่าธรรมเนียม
 10. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองได้ทันทีที่เมนู ดาวน์โหลด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ

หากดำเนินการยืนยันข้อมูลและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองได้

ค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองใบอนุญาต

 1. ตามมาตรา 39 ทวิ หรือ หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตฯ เพื่อนำไปใช้กรณีอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท
 2. หนังสือรับรองฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และ แบบหนังสือตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564 (ข.1-ข.7) ฉบับละ 20 บาท

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ

ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

1303 ต่อ 214
license@coe.or.th