หน้าหลัก กฎหมายวิชาชีพ รายชื่อสมาชิกที่ถูกเพิกถอน / พักใช้

รายชื่อสมาชิกที่ถูกเพิกถอน / พักใช้

รายชื่อสมาชิกที่ถูกเพิกถอน / พักใช้

ลำดับชื่อนามสกุลสถานะใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
1ประดิษฐ์พิเลย์พักใช้00/00/000000/00/0000
2วินัยมานะสุทธิ์พักใช้00/00/000000/00/0000
3ชยพลปานศรีพักใช้00/00/000000/00/0000
4สมเกียรติฮุนนางกูรพักใช้00/00/000000/00/0000

อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำขึ้นรายชื่อ…