หน้าหลัก ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” Onsite (จ.ลำปาง) (ฟรี)

ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” Onsite (จ.ลำปาง) (ฟรี)

สภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรอาสาในการใช้ Application การบริหารจัดการน้ำ” เพื่อฝึกทบทวนและเตรียมความพร้อมให้แก่วิศวกรอาสาให้สามารถใช้ Application ได้อย่างถูกต้องสามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) อีกทั้งภายในงานยังมีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 – 16.30 นาฬิกา
ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสำนักการช่างกองคลัง สำนักงานเทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม (รับจำนวนจำกัด 100 คน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (Onsite จ.ลำปาง) เท่านั้น

หมายเหตุ :

  1. วิศวกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับ CPD 6 หน่วย
  2. สถานที่ คลิก