หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มบริษัทเอกชน MAA Group ( ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมี) เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง

กลุ่มบริษัทเอกชน MAA Group ( ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมี) เปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง

กลุ่มบริษัทเอกชน MAA Group ( ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมี)

รับสมัคร 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineering )

2. ตำแหน่งงาน : วิศวกรเคมี ( Chemical Engineering )

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน ทั้งสองตำแหน่ง : ประจำที่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง หรือ นิคมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ :
1. เลือกประจำที่ใดที่หนึ่ง
2. สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่ recruiter1.maa@gmail.com หรือติดต่อ 094-3502422 ฝ่ายสรรหา