ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง

สภาวิศวกร 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกาศรับสมัครงาน 7 ตำหน่ง 1. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ/หรือดูแลและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบสูง มีการเรียนรู้รวดเร็ว มีทัศนคติในการทำงานที่ดี 2. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์                                   จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ :- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี(กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน Computer Science, Computer Engineering […]

11 months ago
รับสมัครงาน

IT COE

22 Apr 2022