หน้าหลัก

Mobile_19.09.2023
ประกันอุบัติเหตุ
Mobile_ปณตีกลับ_05.09.2023
Mobile_สนับสนุนอบรม_05.09.2023
Mobile_นิติบุคคล_11.08.2023
Mobile_สมาธิ_30.08.2023
Mobile_cpd_21.07.2023
Mobile_22.06.2023
Mobile_เหรียญ_31.05.2023
Mobile_retun_Ep_02.06.2023
previous arrow
next arrow
Web_19.09.2023
ประกันอุบัติเหตุ
Web_ปณตีกลับ_05.09.2023
Web_สนับสนุนอบรม_05.09.2023
Web_นิติบุคคล_11.08.2023
Web_สมาธิ_30.08.2023
Website_cpd_21.07.2023
Website_22.06.2023
Website_เหรียญ_31.05.2023
Website_retun_Ep_02.06.2023
200Kจำนวนสมาชิก
186Kจำนวนใบอนุญาต

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องการเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.เข้าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกรให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์

🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานส่งฆ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สภาวิศวกรร่วมกับวสท. ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

🔴 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทบทวนการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำให้แก่วิศวกรอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นจำ สามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานีสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2566 (รับจำนวนจำกัด 100 คน) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้ มีประกาศ สภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

3 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

26 Sep 2023

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำคงที่นาน 3 ปี เฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี เดือนที่ 1-6 = 0.70% ต่อปีเดือนที่ 7 – 24 = 2.70% ต่อปีปีที่ 3 = 3.70% ต่อปีปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ” ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี ***อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร MRR […]

4 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Sep 2023

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.เข้าการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกรให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการ โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566

7 days ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

22 Sep 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

19 Sep 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

18 Sep 2023

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์

🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร โดยมีคุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมพาเยี่ยมชมอาคาร ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ปากซอยลาดพร้าว 54) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9203 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 4 -26 พฤศจิกายน 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความครบรอบ 38 ปี โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานส่งฆ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

2 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

12 Sep 2023

สภาวิศวกรร่วมกับวสท. ขอเชิญวิศวกรอาสาเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

🔴 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทบทวนการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำให้แก่วิศวกรอาสาที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแม่นจำ สามารถสำรวจโครงสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานีสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กันยายน 2566 (รับจำนวนจำกัด 100 คน) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หมายเหตุ :

3 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

11 Sep 2023

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้น “Data for Thai – Data for All” ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท อาคาร The Unicorn Building ชั้น 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริม ผลักดันในการนำผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงไปสู่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษจากภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – […]

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

8 Sep 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 และกำหนดชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

4 weeks ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

IT COE

4 Sep 2023