หน้าหลัก

2023-01-31-0
2023-01-31-1
2023-01-31-2
2023-01-31-3
2023-01-31-4
2023-01-05-3
2023-01-05-4
2023-01-05-5
previous arrow
next arrow
2023-01-31-0
2023-01-31-1
2023-01-31-2
2023-01-31-3
2023-01-31-4
2023-01-05-3
2023-01-05-4
2023-01-05-5
195Kจำนวนสมาชิก
183Kจำนวนใบอนุญาต

สภาวิศวกรเร่งพัฒนาวิศวกร
ไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

              ด้วยกรอบความสามารถในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Framework) ที่เทียบเคียงกับ Graduate Attributes
and Professional Competencies ตามมาตรฐานของ International Engineering Alliance (IEA) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรอาชีพและวิศวกรเอเปค การประเมินความรู้ความ
ชำนาญของผู้ขอเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

อ่านต่อ…

บริการจากสภาวิศวกร

อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านด้วยบริการตลอด 24 ชม. ผ่านระบบ COE Service ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องการเดินทางมายังสภาวิศวกรด้วยตนเอง

สภาวิศวกรชี้การปิดจบปัญหาขยะในไทยต้องเริ่มบูรณาการ “มายด์เซ็ต” พร้อมโชว์โมเดลการแก้ปัญหาขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมหนึ่งทางออกสำคัญแก้วิกฤตขยะล้นประเทศ!!

สภาวิศวกรรับเทรนด์ “ปลอดคาร์บอน” เปิดต้นแบบการสร้างอาคารเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ผู้เชี่ยวชาญเผยปัญหาการจัดการขยะในไทยยังเรื้อรัง ระบบยังขาดมาตรฐาน เน้นย้ำการแยกขยะที่ดีตั้งแต่ต้นทางช่วยให้ขยะสามารถเทิร์นกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง ชูแนวคิดกระบวนการทางวิศวกรรมช่วยจัดการขยะรีไซเคิลขยะวนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดการใช้วัตถุดิบต้นทาง ลดปริมาณขยะปลายทาง ลดภาระการกำจัด ลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกำจัดขยะ ย้ำกฎหมายไทยยังไม่มีการเจาะจงคัดแยกขยะมีเพียงแนวทาง และการขอความร่วมมือกับชุมชนเท่านั้น ทำให้ประชาชนขาดความตระหนักรู้ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร กล่าวว่าปัญหาขยะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการขยะในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ระบบการคัดแยกขยะชุมชนยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานแน่นอน ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อการจัดการขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประเทศไทยจึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อจัดการขยะให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข ภาครัฐควรมีการอัปเดทข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและสถานการณ์ของขยะในปัจจุบัน และนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการในปัจจุบัน ในส่วนของภาคประชาชนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ปรับพฤติกรรมการทิ้ง การใช้ผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในส่วนของสถาบันการศึกษาควรจะมีหน้าที่ป้อนความรู้และเทคโนโลยีที่สมัยใหม่และมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถร่วมกันจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รูปแบบการจัดการขยะชุมชนส่วนมากจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ ขยะออกจากแหล่งกำเนิดหรือจุดรวบรวมขยะหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ บ้าน  ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่พักต่าง ๆ จะถูกรวบรวมขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายและสถานที่กำจัดหรือหลุมฝังกลบปลายทาง โดยการคัดแยกขยะจะเกิดขึ้นระหว่างทาง ตั้งแต่ต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ บนรถเก็บขน โรงงานรีไซเคิลและกำจัด จนถึงสถานที่ฝังกลบ โดยส่วนใหญ่ การคัดแยกขยะชุมชนมีการแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ […]

ติ่งตัวแม่ต้องแคร์บ้าง!! สภาวิศวกรออกเตือนชาวติ่ง กับประเด็นความเซฟตี้ที่ต้องแคร์ปี 2023 มันส์ระเบิดแค่ไหน ความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่ง

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย ประเทศไทยได้เปิดบ้านต้อนรับคนต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาเราจะพบเห็นศิลปินต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปินเกาหลีที่ต่างตบเท้าเข้าประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดกันแบบถี่ยิบ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ต งานแฟนมีต จนมีคำเรียกว่า “ไทยแลนด์ก็แค่ปากซอยของเหล่าศิลปินเกาหลี” โดยเฉพาะในปี 2023 นี้ ที่ว่ากันว่าชาวติ่ง จะได้เฮกันอย่างต่อเนื่อง กับคิวศิลปินคนโปรดที่ทยอยเดินทางมาหากันอย่างคึกคักทุกเดือน เพื่อคลายความคิดถึงหลังจากงดกิจกรรมบันเทิงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 3 ปี สภาวิศวกร ในฐานะองค์กรที่เต็มไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อีกทั้งงานของวิศวกรยังเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม รวมถึงกิจกรรมของ “ชาวติ่ง” จึงมีข้อแนะนำให้แฟน ๆ ของศิลปินทุกวงได้รับความสนุกควบคู่ไปกับปลอดภัย โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจดังนี้ สุวรรณภูมิ สถานที่เช็คเรทติ้งด่านแรกของศิลปิน ติ่งที่ดีต้องต้อนรับศิลปินคนโปรดที่มาเยือนบ้านเราอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบผืนแผ่นดินไทย และเป็นอีกหนึ่งการวัดเรทติ้งของศิลปินว่ามีฐานแฟนคลับ ความนิยมมากน้อยแค่ไหน แฟนคลับต่างจับจองพื้นที่เพื่อให้ได้ใกล้ชิด และมองเห็นศิลปินคนโปรดได้ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่ทางเดินออกจากเกทไปจนจุดขึ้นรถออกจากสนามบิน จุดที่อันตรายและน่าเป็นห่วงที่สุด คือ ราวกันตกกระจก จากชั้น 2 ชั้น 3 ที่เหล่าแฟนคลับต่างพิง ผลัก ดัน เพื่อให้ได้มองเห็นศิลปินคนโปรดมากที่สุด รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม สภาวิศวกร เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วราวกันตกกระจกในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น […]

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคหนังสือ คู่มือ หรือมาตรฐานต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีไว้ในห้องสมุดของสภาวิศวกรเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาหาความรู้ทางด้านวิศวกรรมสำหรับสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือดังกล่าวให้แก่ห้องสมุดสภาวิศวกรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 5800 3113

ประกาศนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การดำเนินงานและการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสภาวิศวกรมีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ 38-11/2564เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ออกประกาศไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข้อความ

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร พ.ศ. 2563

ตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ มีระบบสารสนเทศ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้      สภาวิศวกรจึงสมควรให้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสภาวิศวกร มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน และมิให้มีการกระทำด้วยประการใดๆ ทำให้ระบบสารสนเทศโดยมิชอบ หรือใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวิศวกร และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภาวิศวกร ตามประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาวิศวกรชี้การปิดจบปัญหาขยะในไทยต้องเริ่มบูรณาการ “มายด์เซ็ต” พร้อมโชว์โมเดลการแก้ปัญหาขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรมหนึ่งทางออกสำคัญแก้วิกฤตขยะล้นประเทศ!!

สภาวิศวกรรับเทรนด์ “ปลอดคาร์บอน” เปิดต้นแบบการสร้างอาคารเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ผู้เชี่ยวชาญเผยปัญหาการจัดการขยะในไทยยังเรื้อรัง ระบบยังขาดมาตรฐาน เน้นย้ำการแยกขยะที่ดีตั้งแต่ต้นทางช่วยให้ขยะสามารถเทิร์นกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง ชูแนวคิดกระบวนการทางวิศวกรรมช่วยจัดการขยะรีไซเคิลขยะวนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดการใช้วัตถุดิบต้นทาง ลดปริมาณขยะปลายทาง ลดภาระการกำจัด ลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการกำจัดขยะ ย้ำกฎหมายไทยยังไม่มีการเจาะจงคัดแยกขยะมีเพียงแนวทาง และการขอความร่วมมือกับชุมชนเท่านั้น ทำให้ประชาชนขาดความตระหนักรู้ รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร กล่าวว่าปัญหาขยะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดการขยะในประเทศไทย เป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ระบบการคัดแยกขยะชุมชนยังไม่มีระบบที่เป็นมาตรฐานแน่นอน ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อการจัดการขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ประเทศไทยจึงควรมีการร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานเพื่อจัดการขยะให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข ภาครัฐควรมีการอัปเดทข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและสถานการณ์ของขยะในปัจจุบัน และนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการในปัจจุบัน ในส่วนของภาคประชาชนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ปรับพฤติกรรมการทิ้ง การใช้ผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในส่วนของสถาบันการศึกษาควรจะมีหน้าที่ป้อนความรู้และเทคโนโลยีที่สมัยใหม่และมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะเพื่อสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถร่วมกันจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รูปแบบการจัดการขยะชุมชนส่วนมากจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ ขยะออกจากแหล่งกำเนิดหรือจุดรวบรวมขยะหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ บ้าน  ตลาด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ที่พักต่าง ๆ จะถูกรวบรวมขนส่งไปยังสถานีขนถ่ายและสถานที่กำจัดหรือหลุมฝังกลบปลายทาง โดยการคัดแยกขยะจะเกิดขึ้นระหว่างทาง ตั้งแต่ต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ บนรถเก็บขน โรงงานรีไซเคิลและกำจัด จนถึงสถานที่ฝังกลบ โดยส่วนใหญ่ การคัดแยกขยะชุมชนมีการแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ […]

4 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

3 Feb 2023

ติ่งตัวแม่ต้องแคร์บ้าง!! สภาวิศวกรออกเตือนชาวติ่ง กับประเด็นความเซฟตี้ที่ต้องแคร์ปี 2023 มันส์ระเบิดแค่ไหน ความปลอดภัยต้องเป็นที่หนึ่ง

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย ประเทศไทยได้เปิดบ้านต้อนรับคนต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และในช่วงที่ผ่านมาเราจะพบเห็นศิลปินต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปินเกาหลีที่ต่างตบเท้าเข้าประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดกันแบบถี่ยิบ ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ต งานแฟนมีต จนมีคำเรียกว่า “ไทยแลนด์ก็แค่ปากซอยของเหล่าศิลปินเกาหลี” โดยเฉพาะในปี 2023 นี้ ที่ว่ากันว่าชาวติ่ง จะได้เฮกันอย่างต่อเนื่อง กับคิวศิลปินคนโปรดที่ทยอยเดินทางมาหากันอย่างคึกคักทุกเดือน เพื่อคลายความคิดถึงหลังจากงดกิจกรรมบันเทิงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่กินเวลานานกว่า 3 ปี สภาวิศวกร ในฐานะองค์กรที่เต็มไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อีกทั้งงานของวิศวกรยังเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สังคม รวมถึงกิจกรรมของ “ชาวติ่ง” จึงมีข้อแนะนำให้แฟน ๆ ของศิลปินทุกวงได้รับความสนุกควบคู่ไปกับปลอดภัย โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจดังนี้ สุวรรณภูมิ สถานที่เช็คเรทติ้งด่านแรกของศิลปิน ติ่งที่ดีต้องต้อนรับศิลปินคนโปรดที่มาเยือนบ้านเราอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบผืนแผ่นดินไทย และเป็นอีกหนึ่งการวัดเรทติ้งของศิลปินว่ามีฐานแฟนคลับ ความนิยมมากน้อยแค่ไหน แฟนคลับต่างจับจองพื้นที่เพื่อให้ได้ใกล้ชิด และมองเห็นศิลปินคนโปรดได้ชัดเจนที่สุด ตั้งแต่ทางเดินออกจากเกทไปจนจุดขึ้นรถออกจากสนามบิน จุดที่อันตรายและน่าเป็นห่วงที่สุด คือ ราวกันตกกระจก จากชั้น 2 ชั้น 3 ที่เหล่าแฟนคลับต่างพิง ผลัก ดัน เพื่อให้ได้มองเห็นศิลปินคนโปรดมากที่สุด รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะทำงานประสานงานด้านภัยพิบัติจากอาคารถล่ม สภาวิศวกร เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วราวกันตกกระจกในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น […]

5 days ago
ข่าวประชาสัมพันธ์

PR COE

2 Feb 2023

สวทช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง ”

สวทช ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางราง (Railway Logistics Management : RUM)” วันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566 บรรยายภาคทฤษฎี : ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ จำนวน 1 วัน ศึกษาดูงาน : ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 5 วัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งทางรางตลอดกระบวนการ ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านการขนส่งสินค้าทางระบบรางทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการขนส่ง (Logistics) ของประเทศ และสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

27 Jan 2023

สถาบันไอเอ็มซี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance Officer for Government

สถาบันไอเอ็มซี ได้จัดทำหลักสูตรอบรมในด้านการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ในหลักสูตร Data Governance Officer for Government ซึ่งหัวข้อดังกล่าวเหมาะกับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ประกอบด้วยนโยบายข้อมูล การจัดชั้นความลับของข้อมูล การจัดการเมทาดาตา การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญ เป็นต้น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Data Governance Officer for Government วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ สถาบันไอเอ็มซี อาคารชุดสกุลไทย ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนต่อคน ราคา 10,900 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และราคาข้างต้นไม่รวมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม (คอมพิวเตอร์)

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Jan 2023

ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก

ก.ศป. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและตาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” หรือ คลิกที่นี่ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์หมายเล่ข 0 2141 1795 โทรศัพท์สายด่วน “1355” ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (2) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ .”การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” หรือ […]

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Jan 2023

โรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Jan 2023

บริษัท โดมคอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรควบคุม

บริษัท โดมคอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง วิศวกรควบคุม รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา – มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ขึ้นไป – มีประสบการณ์ด้านงานบ้านจัดสรร ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร – สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad – สามารถถอดแบบประเมินราคา – สามารถทำงานสำรวจ และวางผังโดยใช้กล้อง SURVEY – สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้ – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ – ส่งประวัติการทำงาน และผลการศึกษา (Transcript) ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 084-665-8686 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Jan 2023

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ และตรวจความพร้อมที่ทำการใหม่ของสมาคมฯ ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Jan 2023

บ.ขนส่ง จำกัด เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บ.ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง MAGIC 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 12.20 น. โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาววลัลนา วัฒนาเหมกร หมายเลขโทรศัพท์ 062 – 189-2319

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

6 Jan 2023

สพร. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า ฯลฯ ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2566 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้นหรืออำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า ฯลๆ ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566 3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ หรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ […]

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Jan 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program: L-NET) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การอบรมประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิดการบริหารจัดการร่วมสมัย (CEO Contemporary Management) การสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (CEO Branding and Effective Communication) การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CEO Creative and Technology Trajectories) และศาสตร์ชะลอวัยและการบริหารสุขภาพแบบองค์รวม (CEO Holistic Health and Sustainable Wellness) การศึกษาอบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ […]

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Jan 2023

ขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยความรู้ (PDU) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

      ตามที่สภาวิศวกรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนำหน่วยความรู้มาใช้ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ และวุฒิวิศวกร (ปิดรับฟังความคิดเห็นวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566)           ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายและครบถ้วนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการออกร่างประกาศดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม จึงขอขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปจนถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/BhVLdHdU8e93CWvv9 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นประกาศ CPD – ประเภทกิจกรรมและวิธีการให้คะแนน – คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (CPD)

1 month ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

PR COE

3 Jan 2023