ประกาศสภาการพยาบาล จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคากันสาดและงานทาสีภายนอกอาคาร

อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เกิดสภาพที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลา ทั้งห้องน้ำบริเวณชั้น 2 ถึงชั้น 6 ซึ่งพื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ชำรุด ผนังกั้นห้องน้ำบวมเปื่อย อ่างล้างมือชำรุด ผนังตัวอาคารมีรอยแตกร้าว สีทาอาคารภายนอกหลุดลอก มีคราบสีดำเกาะเป็นช่วงๆ รวมทั้งกันสาดบริเวณชั้น 1 มีความชำรุดทรุดโทรม โครงหัก และแผ่นปูหลังคาแตกหักเกือบทั้งหมด เพื่อให้อาคารนครินทรศรีได้รับการปรับปรุงให้มีความสง่างามแก่ผู้พบเห็น จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ หลังคากันสาดและทาสีภายนอกอาคารให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ในระยะยาว และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาการพยาบาลจึงได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคากันสาดและงานทาสีภายนอกอาคาร

3 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Jun 2024

ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 74

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 74 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 days ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Jun 2024

บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย จัดกิจกรรม CIOSH Thailand 2024

ด้วยความร่วมมือกับงานแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอันดับ 1 ของโลกอย่าง A+A และ ความสำเร็จกว่า 50 ปี จากการจัดงานที่ประเทศจีนสู่ครั้งแรกในไทยกับโอกาสต่อยอดธุรกิจของคุณที่งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) CIOSH Thailand 2024 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่นี่ คลิก 5 – 7 มิถุนายน 2567 ที่ ไบเทค, บางนา กรุงเทพฯ งานเดียวครบครันนวัตกรรมความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด!● กว่า 280 บูธแสดงสินค้าเทคโนโลยีจากทั่วโลก● การบรรยาย สาธิต เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)● สร้างเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำด้านสินค้าเทคโนโลยีความปลอดภัย พิเศษ ฟรี รถตู้รับ – ส่ง สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (8 – 10 ท่าน) สนใจติดต่อ คุณพลอยไพลิน โทร 083-126-9307

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

6 Jun 2024

หนังสือสมาพันธ์สภาวิชาชีพเเห่งประเทศไทย 2567

สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยประกอบด้วย 11 สภาวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา สภาทนายความ สภาวิศวกร สภาวิชาชีพบัญชี และสภาสถาปนิก จัดทำหนังสือ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 2567” เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาของแต่ละสภาวิชาชีพ รวมถึงผลการดำเนินงานและการก่อตั้งสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย หนังสือสมาพันธ์สภาวิชาชีพเเห่งประเทศไทย 2567 E-book คลิก

2 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

31 May 2024

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 2567 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วิธีสมัคร :1) สมัครด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการ ณ สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9808 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2) ส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-942-8930 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-942-8930 , 02-942-83893) www.fpei.ku.ac.th หรือ www.eng.ku.ac.th 4) E-Mail : fpeilive@qmail.com หรือ […]

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

สำนักงาน ป.ย.ป.ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. ….

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. …. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลาย ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย (Law Portal)ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567 คลิก

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร

ด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 จึงต้องมีการสรรหาและเสนอรายชื่อของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวนไม่เกิน 9 คน เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและสนใจสมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ วิธีการสมัคร : แนบหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งกลับยังสำนักสิ่งแวดล้อมผ่านทาง1) ไปรษณีย์ 2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eiabkk@gmail.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

4 weeks ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

21 May 2024

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ :เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านการจัดการยุคดิจิทัลและความยั่งยืน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ ได้อย่างมืออาชีพเพื่อสร้างผู้นำและผู้บริหารในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความความเข้าใจ และความร่วมมือในด้านการจัดการดิจิทัลระหว่างบุคลากรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการวิจัยอันจะนำไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคเรียน : เดือนสิงหาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สมัครเรียน คลิก

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 May 2024

วปท.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8)

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 FIDIC Future Leaders 8 (FFL#8) Admission Open for 2024 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 30 ท่าน ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 14 ธันวาคม 2567ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค  กรุงเทพฯ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโทร. 02-935-6440, 02-949-0651 ลงทะเบียนได้ที่ คลิก 

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 May 2024

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารภายใต้โครงการ Life Begins with GHB ปี 2567 สำหรับสมาชิกสภาวิศวกร จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 6. โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คลิก 7. ฉลากออมทรัพย์ ชุด นาคราช ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ ชุดนาคราช หน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี(ซื้อสลาก 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.72% ต่อปี และซื้อสลาก 1 ล้านบาท รับผลตอบเเทนขั้นต่ำ 1.84% ต่อปี) พร้อมลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลสูงถึง 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ […]

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

10 May 2024
1 2 18