คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 15 รูปแบบ Online และ Onsite หลักสูตรภาษาที่เปิดสอน :ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน สเปน โปรตุเกส เวียดนาม เขมร อินโดนีเชีย และพม่า ให้กับนักเรียน นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเรียนภาษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 2 ธันวาคม 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Oct 2023

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation”

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการปรับแนวทางเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระหว่าง วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Magnolia Ballroom โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

24 Oct 2023

ที เอช เอ ชี สถาบันอนุญโตตุลาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Online dispute resolution and artificial intelligence

ที เอช เอ ชี สถาบันอนุญโตตุลาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Online dispute resolution and artificial intelligence (การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้ประนอมที่สนใจ เพื่อที่จะได้สามารถเข้าถึงกระบวนการได้ทุกที่จากทั่วทุกมุมโลก โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการประนอมข้อพิพาทในช่องทางออนไลน์ ทักษะการใช้ Zo๐m และวิธีการในการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาช่วยในกระบวนการ อีกทั้งยังจะได้รับการประเมินโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ความสามารถในการประนอมข้อพิพาทจากสถาบันชั้นนำจากลอนดอน (ADR ODR International) วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14:00 – 20:00 น. ผ่านช่องทาง Zoom (มีค่าใช้จ่าย) ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก

1 month ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Oct 2023

SISTAM 2023 Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance พบกับกว่า 50 หัวข้อสัมมนาด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาขั้นสูง พร้อมงานแสดงสินค้า

อีกเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ กับครั้งแรก ! ของงนประชุมและการแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีการบำรุงรักษาขั้นสูง SISTAM 2023 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 ที่ ไบเทค, บางนา มาร่วมเรียนรู้และอัพเดทเทรนด์ กับกว่า 50 หัวข้องานสัมมนาจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่จะมาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประสบการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด อาทิ อุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัยกับงานอุตสาหกรรม จาก สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย ㆍ การประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (CPSS) ครั้งที่ 12 จาก สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ㆍการลดความเสี่ยงในการทำงานด้วย Preventive Maintenance และ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองขั้นประยุกต์สำหรับ TPM ระดับสูงสุด จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) พร้อมพบกับการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และรับรู้ข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาทิ Murata, Yokogawa, CIKACHI […]

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Oct 2023

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (Master of Public and Private Management) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักบริหารระดับกลางและระดับสูงได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ และบูรณาการความรู้ทางการบริหารระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาทักษะ เทคนิค ค่านิยม วิสัยทัศน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักบริหารในภาครัฐและธุรกิจเอกชน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Oct 2023

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำคงที่นาน 3 ปี เฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี เดือนที่ 1-6 = 0.70% ต่อปีเดือนที่ 7 – 24 = 2.70% ต่อปีปีที่ 3 = 3.70% ต่อปีปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา ” ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี ***อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร MRR […]

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 Sep 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ คลิก

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

18 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 53 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9203 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร”ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 4 -26 พฤศจิกายน 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Sep 2023

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC-ACE 2023) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้น “Data for Thai – Data for All” ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท อาคาร The Unicorn Building ชั้น 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริม ผลักดันในการนำผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริงไปสู่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างเวทีสำหรับการนำเสนอ การอภิปราย และการบรรยายพิเศษจากภาครัฐ ภาคการเกษตร ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม – […]

3 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

8 Sep 2023
1 2 3 14