โรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลสินแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

3 weeks ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Jan 2023

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE) เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ และตรวจความพร้อมที่ทำการใหม่ของสมาคมฯ ณ อาคารสำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

6 Jan 2023

สภาวิศวกรได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกร และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

28 Dec 2022

สภาวิศวกรลงนาม (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ นิสิต และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน ระหว่าง สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

1 month ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

27 Dec 2022

สมาคม​สถาปนิก​สยาม​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจากสมาคม​สถาปนิก​สยาม​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เข้าเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสภาวิศวกร ในวันเสาร์​ที่ 17 ธันวาคม 2565

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

20 Dec 2022

บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับบริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด ซึ่งนำผู้บริหารและพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารจอดรถอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

15 Dec 2022

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิศวกรครบรอบ 23 ปี โดยมีคณะกรรมการสภาวิศวกร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ซ. ลาดพร้าว 54 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ในกาลนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ เมตตา ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

2 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

1 Dec 2022

สภาวิศวกรเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สภาวิศวกร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์เขาป่าปอ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Oct 2022

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะ เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมของทั้ง 3 องค์กร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

3 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

31 Oct 2022

เลขาธิการสภาวิศวกรเป็นผู้แทนสภาวิศวกรเข้าร่วมงานวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

4 months ago
กิจกรรมเป็นข่าว

PR COE

21 Oct 2022
1 2 6