หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก จำนวน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก จำนวน 2 หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้แก่

  • สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก