หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธส.) ฉลองครบรอบ 70 ปี จัดโปรโมชัน “สินเชื่อบ้าน 70 ปี ธอส” ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเอง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำคงที่นาน 3 ปี เฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี

เดือนที่ 1-6 = 0.70% ต่อปี
เดือนที่ 7 – 24 = 2.70% ต่อปี
ปีที่ 3 = 3.70% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

” ลูกค้าสวัสดิการ = MRR -1.00% (5.90%) ต่อปี
– ลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR -0.50% (6.40%) ต่อปี

***อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร MRR = 6.90% ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
(6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

ยื่นกู้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566

อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://ww.ghbank.co.th/prod

ผู้ประสานงาน :
นางสาวเมธาพร อยู่สุขอาบ
พนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโสส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ โทร. 089-761-3893